Amerikanska Investmentbolag

Amerikanska Investmentbolag: 10 ledande aktörer

Last Updated on april 12, 2024 by Investmentbolag

Ett av de mest kända amerikanska investmentbolagen är förmodligen Berkshire Hathaway, grundat av den smått ikoniska investeraren Warren Buffett. Bolaget äger även stora delar av bolagen Coca Cola och Apple.

Berkshire Hathaway representerar urtypen av investmentbolag där verksamheten verkligen byggt upp av investeringar som växt och genererat tillväxt, vilket i sin tur lett till fler och större investeringar, osv.

Det här är någonting vi inte ser i samma utsträckning som de gör i svenska investmentbolag i Sverige, där de ofta tillkommer av rent skattemässiga skäl eller för att kontrollera grupper av bolag, med mera.

Den amerikanska ekonomin och börsen är bland annat kanske lite mer “Rock N’ Roll” än den europeiska och här ser vi en rad olika investmentbolag som byggts upp av skickliga investerare. Utbudet av investmentbolag för den som vill investera i den amerikanska ekonomin är alltså stor.

Här kommer det väl tillhands att göra grundlig och bra analys och research och hitta ett bolag som matchar den investeringsstil man själv går efter och har.

Vill man ha ett bolag som investerar brett och som helt ska investera i de bolag som passerar deras mycket avancerade filter och analyser? Dessa företag jobbar alltså med företagsanalyser och försöker hitta guldkorn, oavsett vilken bransch de verkar i. Eller köper man hellre i ett bolag som verkar inom en specifik bransch eller sektor?

Amerikanska investmentbolag

Berkshire Hathaway

Hemsida: berkshirehathaway.com
Läs mer om Berkshire Hathaway hos Avanza 

BlackRock

Hemsida: www.blackrock.com
Läs mer om BlackRock hos Avanza 

Brookfield

Hemsida: www.brookfield.com
Läs mer om Brookfield hos Avanza 

Danaher

Hemsida: www.danaher.com
Läs mer om Danaher hos Avanza 

Markel Corporation

Hemsida: www.markel.com
Läs mer om Markel hos Avanza

Liberty Global

Hemsida: www.libertyglobal.com
Läs mer om Liberty Global hos Avanza

LOEWS Corporation

Hemsida: loews.com
Läs mer om LOEWS hos Avanza 

State Street

Hemsida: www.statestreet.com
Läs mer om State Street hos Avanza

Alleghany

Hemsida: www.alleghany.com
Läs mer om Alleghany hos Avanza

White Mountains / WTM

Hemsida: www.whitemountains.com
Läs mer om WTM hos Avanza

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag äger aktier och ägnar sig att köpa aktier i andra aktiebolag. Ofta fungerar de som maktbolag med syftet att kontrollera andra olika bolag. De har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag .

Du kan läsa mer om utländska investmentbolag här. Det finns fördelar med att äga denna typ av bolag.

Man får en riskspridning genom att investmentbolaget äger ett flertal aktier i en underliggande diversifiering trots att du bara äger aktier i investmentföretaget. Ett sådant företag äger aktier på två sätt. De äger både onoterade bolag och noterade bolag. De äger också ofta private equity bolag, så kallade riskkapitalbolag.

Läs mer om att investera i investment bolag på vår hemsida investmentbolag.org. Där finns även mycket information om både bra aktier och vissa speciellt bra fonder. Man kan även läsa om att bygga upp en portfölj där. Det gäller både aktier och fonder.

Exempel på några av de mest populära investmentbolagen i Sverige är: Investor, Latour, Kinnevik och Ratos.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Varför investera i amerikanska investmentbolag?

Många svenska aktiesparare väljer av naturliga skäl främst svenska investmentbolag – mest troligt för att det känns lite tryggare med en investering på hemmaplan, i bolag man kanske är väl bekant med och som leds av nyckelpersoner man känner till och har hört talas om.

Flera svenska investmentbolag har också bjudit på en mycket positiv värdeökning de senaste åren, varför de förstås blivit än mer attraktiva att köpa.

Icke desto mindre kan också amerikanska investmentbolag bringa intressanta och potentiellt lönsamma möjligheter till portföljen.

Ett argument för att köpa aktier i amerikanska investmentföretag och riskkapitalbolag är förstås för att få exponering mot en annan geografisk marknad och andra bolag än de som ingår i de svenska alternativen.

Vill man till exempel ha en bit av kakan i internationella bjässar som Apple, Coca Cola, Spotify och General Motors är det amerikanska investmentföretag som gäller.

Vidare är USA dessutom världens största ekonomi – vilken utgör drygt 60% av världsindex – varför exponering mot den marknaden mer eller mindre alltid är intressant.

Som tidigare nämndes är de amerikanska investmentbolagen överlag också lite annorlunda mot de svenska. En problematik med flera av de svenska bolagen är att de ibland använts av inflytelserika ägarfamiljer i syfte att ta makt över andra bolag, och att den maktaspekten vissa gånger tillåtits gå före aktieägarnas intressen.

Det faktum att det snarare är regel än undantag för svenska investmentbolag att handlas till substansrabatt är till exempel ett resultat av att marknaden till följd av maktaspekten har ett lägre förtroende för bolagen – eller i vissa fall till och med hyser misstro.

Tips! Läs Varför handlas investmentbolag till rabatt? om du vill dyka ned ytterligare i vad substansrabatt är och vad den innebär för dig som investerare. 

Så, medan många av de svenska företagen primärt har tillkommit av skatterättsliga skäl (investmentbolag tillåts exempelvis omplacera innehav utan att behöva betala reavinstskatt) och av maktskäl – kan de amerikanska istället sägas representera själva essensen av vad ett investmentbolag innebär.

Skickliga investerare gör bra affärer, vilka i sin tur genererar mer kapital att göra ytterligare investeringar för och främja en stabil organisk tillväxt.

Jämför innehavet med din övriga portfölj

Givet att den amerikanska ekonomin utgör en så pass dominerande del av den totala världsekonomin, består så gott som alla globalfonder av åtminstone 50% amerikanska innehav – ofta med stora bolag som Apple, Facebook, Microsoft och Amazon.com i spetsen.

Funderar du på att köpa aktier i ett amerikanskt investmentbolag och samtidigt har en globalfond och kanske även en USA-fond i din portfölj, kan det vara en god idé att jämföra innehaven i ditt redan befintliga innehav med innehaven i det amerikanska investmentbolaget.

För så bred exponering som möjligt – och således så god riskspridning som möjligt – kan ett bra tips vara att välja ett investmentbolag med tillgångar som inte är alltför lika dem i din global- och/eller USA-fond.

Svenska vs amerikanska investmentbolag – eller både och?

Precis som en Sverigefond och en USA-fond ger innehav i helt olika företag och exponering mot två helt olika marknader, gör så även svenska respektive amerikanska investmentbolag.

Således kan de bägge med fördel inkluderas i din aktieportfölj i syfte att ytterligare optimera diversifieringen.

Viktigt att tänka på är att en investering i investmentbolag innebär köp av aktier, vilka är mer riskfyllda finansiella instrument än fonder.

Beroende på vilken riskaptit du har, hur din investeringsstrategi ser ut, hur länge du avser spara och så vidare kan det vara bra att komplettera aktier i såväl amerikanska som svenska investmentbolag med mindre riskfyllda instrument – företrädesvis fonder.

Köp av amerikanska aktier – så fungerar det

Amerikanska aktier handlas idag lika enkelt som svenska aktier – bland annat hos de populära nätmäklarna Avanza och Nordnet.

Tidigare var köp av amerikanska aktier, såväl i investmentföretag som i vanliga företag, förenade med ett mycket högre courtage, vilket gjorde de ganska kostsamma att handla med.

Numera har de flesta storbanker och marknadsplatser sänkt courtaget, vilket gör att det blivit betydligt billigare att investera i amerikanska investmentbolag.

Lägre courtage till trots behöver man fortfarande ta eventuella växlingsavgifter och valutarisk i beaktning.

Valutarisk innebär att värdet på dina aktier påverkas om kursen mellan – i det här fallet – den amerikanska dollarn och den svenska kronan förändras. Äger du aktier i USD och kronan plötsligt stärks, får det en negativ effekt på värdet på dina tillgångar.

Samtidigt får motsatt kursförändring – det vill säga om dollarn stärks – en positiv inverkan på ditt innehav. Detta har inte minst varit tydligt de senaste åren då SEK gått historiskt dåligt och USD gått mycket bra, varför amerikanska aktier varit gynnsamma för svenska sparare.

Gällande lämplig kontotyp kan du köpa aktier i Berkshire Hathaway, Blackstone, Brookfield eller något annat amerikanskt börsnoterat investmentbolag med både depåkonto, ISK och kapitalförsäkring.

Skatteverkets hemsida finns bra information om respektive kontotyp samt vilken som kan vara att föredra för handel med amerikanska och andra utländska aktier.

Ska man välja amerikanska investmentbolag eller USA-fonder?

Investmentbolag eller fonder – en ständigt återkommande fråga, på vilken det egentligen inte finns något självklart och entydigt svar. Inte heller när det gäller amerikanska investmentbolag vs USA-fonder.

Fonder och investmentbolag har många likheter, men också ett antal skillnader. Bägge arbetar efter en affärsmodell som går ut på att köpa och äga aktier i andra bolag, men investmentbolag är aktier och fonder är fondandelar – två olika typer av finansiella instrument med olika egenskaper.

Investmentbolag anses av många ofta vara det mest förmånliga alternativt då man slipper betala en dyr förvaltningsavgift och dessutom har bättre chans till högre avkastning. Samtidigt är också risken högre, och aktiens utveckling är helt beroende av ledningens förmåga att leda och förvalta innehaven.

En mer djupgående analys i frågan hittar du i artiklarna Investmentbolag eller fonder samt Indexfonder eller investmentbolag. 

Amerikanska investmentbolag: Fördelar & nackdelar

En sammanställning över fördelar respektive nackdelar är alltid hjälpsamt inför val av investeringsalternativ. För amerikanska investmentbolag kan de bägge sammanfattas enligt följande:

Fördelar med att investera i amerikanska investmentbolag:

  • Exponering mot världens största ekonomi och många världsledande storföretag
  • Flera investmentbolag leds av marknadens främsta och mest välrenommerade investeringsproffs – exempelvis Berkshire Hathaway med finansgurun Warren Buffet i täten
  • Den amerikanska investmentkulturen är mindre fläckad av det maktbruk som till viss del färgat förtroendet för många svenska investmentbolag
  • Courtaget på amerikanska aktier har sänkts – att köpa aktier i amerikanska investmentbolag har blivit billigare
  • Amerikanska aktier kan ge valutavinster om USD fortsätter att gå starkt mot kronan

Nackdelar med att investera i amerikanska investmentbolag:

  • USA-marknaden är i regel mindre känd för svenskar – sämre koll på såväl investmentföretaget som nyckelpersoner i ledningen och en del innehav i portföljen
  • Risk för dubbelexponering om man till exempel äger en globalfond med många liknande innehav
  • Valutarisk och växlingsavgifter – ej specifikt för investmentbolag utan för amerikanska aktier överlag. Går dollarn back mot SEK får det en negativ effekt på USA-aktiers värde

Intresserad av att lära dig ännu mer om investmentbolag utanför Sveriges gränser? Här på Investmentbolag.org hittar du bland annat också inlägg om danska investmentbolag och norska investmentbolag

Läs gärna mer om investmentbolag på vår systersida Samuelssons Rapport.