kanadensiska investmentbolag

Kanadensiska investmentbolag

Last Updated on april 12, 2024 by Investmentbolag

Aktier i kanadensiska investmentbolag är ett enkelt sätt att få bred exponering mot den kanadensiska marknaden. Investmentbolag.org listar sex tips på kanadensiska investmentbolag, plus matnyttig information om att investera i kanadensiska aktier. 

Flera kanadensiska investmentbolag kvalar in på topplistan över världens största – med omsättningar i mångmiljardnivå (räknat i dollar dessutom) och investeringsprofiler i klass med Warren Buffett i täten.

Är du intresserad av att investera i ett kanadensiskt investmentbolag listas här ett antal potentiellt attraktiva alternativ – kompletta med en kort företagsinformation samt länk till respektive hemsida.

Kanadensiska investmentbolag – 6 tips

  1. Fairfax Financial Holdings
  2. Brookfield Asset Management
  3. Kensington Capital Partners Limited
  4. Novacap Industries
  5. CPS Capital 
  6. Constellation Software

Klicka på respektive bolag för att antingen komma till aktiens sida på Avanza, eller till företagets egna hemsida. 

Fairfax Financial Holdings

Fairfax Financial Holdings är framförallt nischat på segment som fastigheter och försäkringar. Bolaget kommunicerar ett tydligt mål med sina investeringar – att generera bästa möjliga avkastning till aktieägarna.

Investeringsstrategin baseras i huvudsak på att låta försäkringsbolag utgöra grunden och tillföra likviditet, vilken i sin tur sedan placeras i värdebolag av olika typer.

Fairfax Financial Holdings arbetar utifrån en liknande filosofi som amerikanska Berkshire Hathaway, varför dess CEO också ibland jämförs med Berkshires ikoniska ledare Warren Buffett.

Fairfax Financial Holdings grundades år 1951 och har sitt huvudkontor i Toronto.

Hemsida: www.fairfax.ca
Köp Fairfax hos: Avanza och Nordnet

Brookfield Asset Management

Investmentbolag grundat 1997 och med säte i Toronto, Kanada. Brookfield Asset Management är huvudsakligen inriktat på fastigheter, förnyelsebar energi och infrastruktur.

Hemsida: www.brookfield.com
Köp Brookfield hos: Avanza och Nordnet

Kensington Capital Partners Limited

Kensington Capital Partners Limited är ett onoterat private equity- och investmentbolag med kontor i Toronto, Calgary och Vancouver. Bolaget investerar i noterade och onoterade bolag inom olika segment – bland annat ny teknik.

Hemsida: www.kcpl.ca

Novacap Industries

Investmentbolag och private equity grundat 1981 i Montreal. Novacap Industries investerar i små och medelstora bolag med syfte att öka tillväxten, ta fler marknadsandelar och maximera utdelningen.

I portföljen finns bland andra Foliot, Fortnine, Syntax och Hallcon.

Hemsida: www.novacap.ca

CPS Capital

Toronto-baserat investmentbolag som riktar in sig på högkvalitativa små och medelstora bolag inom ett antal olika branscher. Eftersträvar långsiktiga och aktiva partnerskap i samtliga innehav. CPS Capital är ett mindre bolag men på stark framväxt.

Hemsida: www.cpscapital.com

Constellation Software

Investmentföretag speciellt inriktat på att förvärva, förvalta och utveckla företag inom mjukvaruprogram och tekniska lösningar för olika typer av branscher.

Constellation Software har sitt säte i Toronto, och i aktieportföljen finns bland annat innehav som Volaris, Harris och Vela Software.

Hemsida: www.csisoftware.com
Köp Constellation Software hos: 
Avanza och Nordnet

Ovanstående bolag är endast att se som inspiration – inte en rekommendation. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

Investmentbolag – definition och förklaring

Investmentbolag är företag vars affärsidé går ut på att köpa och äga aktier i andra bolag.

Bolagen liknar i många avseenden fonder – vilka ju också äger aktier i olika bolag – men investmentbolag har en betydligt mer uttalad ägarstruktur, ett aktivt ägarskap (ofta med styrelseposter) och stora röstandelar.

En investering i ett investmentbolag görs genom aktieköp direkt på börsen, varför investmentbolag går snabbare att handla med än fonder. Investmentbolag är också billigare att investera i eftersom man slipper den fond- och förvaltningsavgift som är fondernas stora akilleshäl.

Genom att köpa aktier i ett investmentbolag får du indirekt ägarandelar i alla de företag som ingår i bolagets börsportfölj. Exponeringen är således bredare än vid köp av enskilda aktier, varför diversifieringen också blir bättre.

Svenska vs kanadensiska investmentbolag – skillnad?

Essensen av svenska och kanadensiska investmentbolag är egentligen densamma – att köpa, äga och förvalta aktier i andra bolag och växa såväl organiskt som genom förvärv.

Den bakomliggande grundidén och således sättet som bolagen uppkommit och drivs på, skiljer sig emellertid något åt.

Kanadensiska investmentbolag kan likt de amerikanska sägas representera själva urtypen av investmentbolag – det vill säga verksamheter som vuxit genom att lyckosamma investeringar möjliggjort fler investeringar och genererat framgångsrik tillväxt samt avkastning för aktieägarna.

Detta finns förstås i Sverige också, men många svenska investmentbolag har i huvudsak tillkommit av skatterättsliga skäl – i synnerhet de lite äldre (svenska investmentbolag kan bland annat omplacera innehav utan att behöva betala någon reavinstskatt).

Vidare finns en tydlig maktaspekt på den svenska marknaden, där en del investmentbolag primärt används för att ta makt över andra bolag och gynna några få storägares intressen, snarare än för att skapa långsiktig tillväxt och öka substansvärdet för alla aktieägare.

Detta är inte lika utbrett bland de kanadensiska investmentbolagen.

Vad gäller att köpa aktier är det emellertid ingen större skillnad. Nätmäklare som Avanza och Nordnet har förstås ett betydligt större utbud av aktier i svenska investmentbolag än kanadensiska, men några bolag finns att välja mellan.

Många nätmäklare och banker har också sänkt courtaget på utländska aktier, vilket gjort det billigare att handla.

Varför investera i kanadensiska investmentbolag?

Det korta svaret – för ökad diversifiering och exponering mot en annan marknad. Kanada är en framstående ekonomi med enorma naturresurser, högteknologiska industrier och en framgångsrik företagskultur.

Genom att köpa aktier i ett kanadensiskt investmentbolag får du exponering mot flera underliggande kanadensiska företag, vilket annars kan vara svårt om man inte är insatt i den kanadensiska marknaden.

Vidare tenderar Kanada ofta att hamna något i skuggan av grannen USA – så även när det kommer till investmentbolag, och aktier överlag.

Trots att den amerikanska marknaden är betydligt större och antalet amerikanska investmentbolag är betydligt fler, bjuder Kanada på flera intressanta alternativ som likväl kan vara värdeskapande för din portfölj.

Aktier i ett kanadensiskt investmentbolag kan med fördel användas som ett komplement till ett övrigt balanserat portföljinnehav.

Studera innehavet och bolagets investeringsstrategi

Denna punkt är förstås alltid viktig inför en investering – men kanske särskilt när det gäller kanadensiska investmentbolag eller bolag på någon annan marknad mindre känd för svenska sparare.

Köp av aktier i ett investmentbolag innebär indirekt köp av alla de innehav som ingår i bolagets aktieportfölj.

För att vara säker på vilka underliggande tillgångar du investerar i och undvika att köpa grisen i säcken, är det således viktigt att studera investmentbolagets portfölj – men också dess inriktning, strategi och historiska avkastning.

Lästips: På Investmentbolag.org finns fler intressanta artiklar att dyka ned i – däribland Hur tjänar investmentbolag pengar? samt Vad är ett Substansvärde? – Investmentbolag aktier.

Läs mer om detta här.