INVESTMENTBOLAG 2024

Genom att investera i ett investmentbolag så får du en automatiskt riskspridning. Investmentbolags affärsidé är att äga aktier i andra bolag och de fungerar därför lite som en fond, fast med färre innehav och oftast lägre avgifter.

Investmentbolag 2024 🥇 De bästa Investmentbolagen i Sverige

 
Investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag. Investmentbolag är ett bolag för att förvalta, utveckla och långsiktigt äga andra företag. Investmentbolagen syftar primärt till att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga utveckling för sina ägare. Andra, som till exempel Industrivärden och Investor, är maktbolag som tillkommit för att kontrollera andra företag.
 

Table of Contents

 

Varför skall man investera i investmentbolag?

 • Du köper in dig i företag och långsiktiga aktier som indirekt äger många andra företag. Att investera i investmentbolag blir då en utomordentlig riskspridning och diversifiering i och med att du blir indirekt delägare i hela investmentbolagets portfölj.
 • Det är kompetenta företagare som jobbar dagligen med att förbättra dina innehav. Kunskap och kompetens är på mycket hög nivå.
 • Ibland så är priset på ett investmentbolag lägre än värdet på de aktier som de äger i portföljen. Detta kallas substansrabatt. Substansrabatten kan uppstå av flera olika anledningar. Byte av ledning är en. Förändringar i portföljen är en annan. Det gör att substansrabatt inte alltid är att föredra. Det är alltid trevligt att få det du vill ha lite billigare i form av en rabatt (varierar oftast mellan 5-20%). Om det blir för mycket rabatt (kanske över +25-35%) så bör man vara försiktig. Detta kan bero på att något håller på att hända i bolaget som inte kommer att vara till fördel för dig. Oavsett substansrabatt eller inte. Det är viktigt att göra en noggrann analys av bolaget så att du vet vad du investerar i.

Fördelen med att investera i investmentbolag är att man själv slipper utvärdera och välja enskilda bolag, då investmentföretaget redan har gjort det urvalet. Du kan därmed relativt enkelt skapa en portfölj innehållande många olika bolag bara genom att äga ett eller ett fåtal bolag.

Det finns olika syften med denna typ av bolag. En del har syftet att långsiktigt öka värdet av innehaven till ägarna. Andra investmentbolag fungerar primärt som maktbolag med syfte att kontrollera andra företag. Investmentbolagen verkar ofta långsiktigt när de investerar i eller förvärvar bolag.

Jag har ett flertal liknande investmentbolag i de portföljer som finns tillgängliga på Samuelssons Rapport. Där har jag plockat ut de investeringsbolag som jag anser vara de mer robusta och som har framtiden för sig. Mer här om det.

Investera i investmentbolag för att…

 • Sprida riskerna och få stor diversifiering med några få aktier
 • Ha möjlighet att slå börsindex över tid
 • Satsa på kvalitetsbolag som drivs av professionella investerare
 • Få en mycket låg förvaltningskostnad över tid

Populära val

Avanza Länkar Nordnet Länkar
Lundbergforetagen BLundbergforetagen B
Latour BLatour B
Svolder BSvolder B
Investor BInvestor B

Är du intresserad av alla aktier som vi har med i vår investmentbolagsportfölj så kan du hitta det här.

Här hittar du våra resultat. Som du ser så har den med råge slagit både börsen, OMX index och det mesta som man använder som jämförelseindex. Jag rekommenderar dig att titta lite närmare på den och om du fortfarande är osäker så i varje fall jämföra den med andra aktieportföljer, fond, ETFer och index.

Glöm heller inte att portföljen startade redan 2012 och har många framgångsrika år på nacken med riktig handel. Det är med andra ord ingen fuskprodukt som bara tittar på historiken om hur det kunde ha blivit om man gjort så och så.

Det är alltid lättare att skapa en framgångsrik portfölj om du tittar i backspegeln och ser facit på hur du borde gjort. Att titta framåt och inte veta hur framtiden kommer att bli och ändå våga investera och skapa bra resultat.

Ja, det är mycket svårare och det är så du borde jämföra våra resultat. Hitta en fond eller liknande som har bättre resultat och jag rekommenderar dig att lägga dina pengar där istället.

Investmentbolagsindex

Investmentbolagsindex innehåller aktierna Investor, Industrivärden, Kinnevik, Latour och Lundbergföretagen med lika vikt. Tillsammans utgör dessa fem bolag ca 94% av börsvärdet för de noterade investmentbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista. Nedan ser du utvecklingen.

Uppdateras veckovis – senaste uppdatering 13 april 2020

Investmentbolagsindex

SIX Investment- & förvaltningsbolag (SIXRXFIIF)

Ett annat index är SIX Investment- & förvaltningsbolag (SIXRXFIIF) dom består av följande:

Investmentbolag – AktieTickVikt
Investor BINVE-B38,31
Industrivärden AINDU-A11,95
Havsfrun BHAV-B0,05
Kinnevik BKINV-B11,28
Lundbergforetagen B10,09
Latour B9,9
RatosRATO-B2,63
Öresund0,95
Bure Equity0,94
Vostok New Ventures0,65
Creades0,47
Traction0,33
East Capital ExplorerECEX0,33
Svolder B0,31
NAXSNAXS0,14
Strax0,09
   

Detta är ett marknadsviktat index där de större företagen alltså påverkar mer, större börsvärde = större påverkan. Investor, vilket är störst, utgör ca 38%. Havsfrun är det minsta enligt börsvärde och utgör 0,05%.mJust nu är det dessa 17 företag som ingår.

IBINDEX

IBINDEX är ett annat investmentbolag index. Investmentbolags Index (ibindex) är ett aktieindex som har som mål att följa utvecklingen hos investmentbolagen och deras substansvärde på Stockholmsbörsen.  Indexet är viktat på substansvärdes rabatt/premium och uppdateras dagligen. Startdatum var 3 mars 2014 och initialavärdet sattes till 100. Investmentbolagen som har valts ut att ingå i ibindex ska uppfylla 2 kriterier. De ska vara noterade på Stockholmsbörsens (OMXS) huvudlista och de ska själva kvartalsvis publicera ett substansvärde. Indexet innehåller för närvarande 14 bolag.

Aktuellt substansvärde och substansrabatt idag

Substansvärdet kan vara intressant att följa i dina investeringsbolag. Om du vill följa investmentbolag substansrabatt och substanspremie så kan du gör det nedan.

Investmentbolagen – alla substansvärden

Uppdateras veckovis

AktieSubstansvärdePris 
Bure Equity180.80202.00-11.73%
Creades A420.00567.00-35.00%
Havsfrun Investment B13.6220.00-46.84%
Industrivärden C238.00204.40+14.12%
Investor B572.00483.00+15.56%
Kinnevik B234.72226.10+3.67%
Latour B122.00168.70-38.28%
Lundbergföretagen B385.00411.60-6.91%
NAXS63.1344.80+29.04%
Öresund103.00104.40-1.36%
Svolder B120.00105.00+12.50%
Traction B158.00164.00-3.80%
VNV Global94.3265.50+30.56%

Vad är Substansrabatt? En förklaring av Substansrabatter

Här är en bra källa om du vill hitta aktuella  utländska och svenska substansrabatter.

Mer om substansrabatt

Investmentbolags substansvärde publiceras också regelbundet av bolagen vid varje kvartalsrapport. För att räkna ut ett investmentbolag substansvärde så tar du det samlade marknadsvärdet på ett investmentbolags innehav plus nettoskuld. Dela sedan det totala substansvärdet med antal börsnoterade aktier så får du sedan investmentbolagets substansvärde per aktie. Substansvärdet är summan av värdet på tillgångarna ett bolag äger. Substansrabatten är aktiens lägre värdering i förhållande till substansvärdet.

Vissa investmentbolag kan handlas till rabatt. Det innebär att deras aktie kostar mindre än vad du hade kunnat köpa portföljbolagen styckvis för. Vissa bolag handlas även till en premie om man tror att bolaget kommer att göra bra affärer framöver och således skapa ett mervärde. Det kan handla om att man värdesätter kompetensen och ledningen i investmentbolaget så högt att man är beredd att betala extra för det.

Vad är substansvärde? En förklaring av substansvärde

Vad betyder egentligen termen substansvärde som investmentbolagen ofta pratar om? Hur hänger börsen värdering av en aktie ihop med begreppen substanspremie och substansrabatt? En bra video som förklarar enkelt.

Substansvärde är ett företagsekonomiskt begrepp inom området företagsvärdering. Det används ofta som en värdering av investmentbolag (såsom de svenska Investor eller Industrivärden), som i sin tur är värdet på den del av de producerande bolagens tillgångar investmentbolagets ägande representerar. Substansvärdet är värdet på det bokförda egna kapitalet plus skillnaden mellan tillgångarnas bokförda värde och deras marknadsvärde (marknadsvärdet är ofta högre).

På börsen är de flesta investmentbolag värderade med en substansrabatt.

Här är en video från Nordnet om substansvärde.

De vanligaste frågorna – FAQ

 • Hur starta investmentbolag?

För att starta ett investmentbolag så kostar det 400.000 SEK och kräver att du startar ett aktiebolag samt erhålls tillstånd att bedriva handel med värdepapper på kommersiell nivå från Finansinspektionen. För att starta ett investmentbolag måste du alltså starta ett aktiebolag (eller en ekonomisk förening). Man måste sedan gå vidare med att ansöka om tillstånd att handla med värdepapper.

Detta tillstånd söker man hos Finansinspektionen. Att söka ett tillstånd för investmentbolag kostar 350 000 kronor i ansökningsavgift. Om du driver investmentbolaget som ett aktiebolag så måste du också ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Minimum för att starta igång detta är alltså 400 000 kronor. Ett investmentbolag startas alltså precis som alla andra företag, men måste ha tillstånd att bedriva handel med värdepapper. Detta tillstånd kan man ansöka om från Finansinspektionen.

 • Hur tjänar investmentbolag pengar?

Genom att äga aktier i andra företag tjänar investmentbolaget pengar via utdelningar samt genom att omstrukturera sina innehav. Investmentbolag specialiserar sig på att investera sina tillgångar i bolag och genom värdeökning och vinstutdelning se sin investering växa med tiden. Vanligen sprids investmentbolagets investeringar över flera olika bolag och inte sällan köps tillräckligt stora andelar av bolagen för att investmentbolagen ska få inflytelse i styrelserummen och bli majoritetsägare.

Genom att ha en långsiktig plan för hur man vill se de förvärvade bolaget utvecklas arbetar investmentbolagen allt som oftast aktivt för att påverka beslutsfattning i det införskaffade bolaget. Givet att allt går som det ska och de företag som investmentbolaget har investerat i går med vinst tjänar investmentbolaget pengar i form av utdelningar, men de kan givetvis också sälja sina ägarandelar i en given investering om ett attraktivt bud inkommer.

 • Vad krävs för att starta investmentbolag?

För att starta investmentbolag måste du starta ett aktiebolag alternativt en ekonomisk förening samt ansöka om tillstånd att bedriva handel med värdepapper på kommersiell grund. Det är viktigt att ett investmentbolag rättar sig efter restriktioner på både nationell och EU-nivå.

Detta sker via Finansinspektionen och Europeiska unionen. Från EU kommer dessa regleringarna som direktiv och som sedan riksdagen lagstiftar om. De kan också komma i form av en EU-förordning som sedan gäller i hela EU. Efter att du startat ditt företag så ansöker du om tillstånd hos Finansinspektionen.

Krav som måste uppfyllas för att ett bolag skattemässigt ska definieras som investmentföretag (investmentbolag) är att det uteslutande eller så gott som uteslutande ska ägna sig åt förvaltning av värdepapper. Det är också viktigt att företagets aktier ska vara fördelade på ett stort antal ägare och att portföljen av värdepapper ska vara välfördelad.

 • Vad gör ett investmentbolag?

Ett investmentbolag förvärvar och driver andra bolag. Dessa aktiebolag kan vara både noterade och onoterade bolag. Investmentbolagen köper aktier och bygger upp en aktieportfölj bestående av olika företag. Investerare kan sedan investera i investmentbolagets aktie och på det sättet få exponering mot deras innehav. Man kan om man vill likna ett investmentbolag lite med en vanlig aktiefond.

Vissa investmentbolag finns för att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga substansutveckling för sina ägare. Vissa andra investmentbolag är istället rena maktbolag som startats och drivs för att kontrollera andra företag. Gärna då genom så kallade A-aktier istället för B-aktier. Med A-aktier så behöver dem inte binda lika mycket kapital för att kontrollera bolagen.

 • Hur analyserar man investmentbolag?

Ett vanligt tillvägagångssätt för att analysera ett investmentbolag är att beräkna substansvärdet. Sedan jämför man detta med dess historiska substansvärde och värdet på de aktier som ingår i aktieportföljen om man räknar dem som separata innehav. Är det högt eller lågt nu i jämförelse med tidigare eller jämför med de separata aktierna?  Om man kommer fram till att substansvärdet är lågt så säger man att det finns en substansrabatt. Om det är högt så finns det en substanspremie. En substansrabatt uppstår alltså om värdet på de aktier som ingår i aktieportföljen är högre än investmentbolagets substansvärde och vice versa.

Man bör då försöka förstå varför man kan köpa aktierna via ett investmentbolag billigare än om man köpte dem direkt på börsen. Det kan exempelvis bero på att man inte tror på ledningsteamet och management. Det kan även finns andra orsaker. Ibland kan det även uppstå en premie istället. Då kan det vara så att man har en stark tro på ledningen och dess förmåga att skapa mervärde för bolaget och dess aktieägare. Man bör också jämföra och analysera vad andra investmentbolag i en liknande bransch har för substansvärde.

 • Varför substansrabatt investmentbolag

Anledningen till att investmentbolag ofta handlas till substansrabatt är att marknadspriset för investmentbolagets aktie ofta är lägre än vad som skulle vara fallet om man som investerare köpte aktier i de enskilda bolagen. Handlas det till substansrabatt så betyder det att man kan köpa aktier i de enskilda bolagen till en rabatt jämfört med om man hade köpt aktier var och en för sig på börsen.

Lyckas du att handla bolaget med en substansrabatt så kan man säga att du handlar med en hävstång vilket i detta fallet är att rekommendera. Man skulle kunna förenkla det hela och säga att en substansrabatt är positivt och substanspremie är negativt. Dock kan det vara så att en substanspremie kan ses som en förvaltningsavgift vilket kan göra det mer motiverat att köpa och inneha ett investmentbolag med substanspremie.

 • Hur beskattas investmentbolag?

Beskattning sker enligt Inkomstskattelagen. Mottagna utdelningar samt intäktsräntor är skattepliktiga. Dessutom tas en schablonskatt motsvarande 1.5% av aktieportföljens marknadsvärde ut.

Huvudprinciperna är att mottagna utdelningar och intäktsräntor är skattepliktiga. Lämnad utdelning, utgiftsräntor och förvaltningskostnader är avdragsgilla. Realisationsvinster på aktier är skattefria. En schablonintäkt uppgår till 1,5 procent av aktieportföljens marknadsvärde vid beskattningsårets ingång. Schablonintäkt finns inte för näringsbetingade aktier som utgörs av onoterade aktier samt marknadsnoterade aktier för vilka innehavet motsvarar minst 10 procent av röstetalet. För att marknadsnoterade näringsbetingade aktier ska exkluderas ur underlaget för schablonintäkt krävs att de innehafts i minst ett år.

Skattereglerna innebär också att moderbolaget har möjlighet att genom lämnad utdelning undvika ett skattepliktigt överskott. Underskottsavdrag är avdragsgilla och kan ackumuleras.

 • Varför handlas investmentbolag till rabatt? – Varför finns substansrabatt?

En av anledningarna till detta är att substansvärdet för ett investmentbolag är enklare att beräkna än för andra bolag och gör värderingen mer robust.

En av anledningarna till en substansrabatt är att det finns en kostnad för att driva bolagen. Arvoden till styrelser och VD med mera. Dessa är oftast ganska låga i investmentbolag men de finns där ändå. En annan är att det kan finnas en risk i och med en eventuell hög belåning och stora skulder i bolaget. Denna risk kan ge en rabatt i och med att investerare är oroliga. Ännu en anledning till en rabatt kan vara att ledningen i investmentbolaget inte har investerarnas förtroende.

Kanske de gjort en hel del dåliga affärer tidigare och investerare tror inte på att de kan skapa mervärde i framtiden. En annan anledning till rabatt kan vara att bolaget inte ägnar sig åt värdeskapande utan ägnar sig mer åt maktutövande i de olika bolagen. Ägandet i bolaget är viktigare än värdeskapandet. Man tar beslut som är fördelaktiga för makten i bolagen istället för att skapa värde åt övriga aktieägare.

Substansrabatt säger mycket om priset ligger över eller under bolagets substansvärde. Om bolagets aktiekurs är lägre än substansvärdet, då säger man att aktien handlas till substansrabatt. När det handlas till substansrabatt betalar man mindre för aktierna i portföljen än vad det hade kostat dig att köpa varje aktie var för sig istället.

Är dem bra för nybörjare?

Är denna typ av investmentbolag bra kandidater för nybörjare till att starta en nybörjarportfölj med? Jag skulle säga att denna typ av bolag är perfekta för detta. De fungerar nästan som en fond. De äger aktier i flera olika bolag och det betyder att du får exponering och diversifiering direkt på köpet. En annan fördel med att spara i investmentbolag istället för fonder är att du slipper betala dom höga årsavgifterna. Använder man ISK konto så kan man få noll i vinstskatt och noll i skatt på investeringsbolags aktieutdelning. Du betalar istället en årlig skatt på kapitalet. De har också gått upp mycket mer än börsen i övrigt de senaste 10 åren.

Det kanske mest attraktiva om du frågar mig är att du får några av Sveriges bästa företagsledare som tar hand om investeringen åt dig. Detta är också en bidragande orsak till att investmentbolag har gett god historisk avkastning.

Private Equity och Riskkapital Sverige

En typ av investmentbolag är så kallade privatkapitalbolag (private equity), riskkapitalbolag som enbart investerar i onoterade bolag eller köper hela publika bolag så att de blir avnoterade (tas privata). När ett investeringsbolag eller riskkapitalbolag köper stora delar av ett företag så blir ägarspridningen så låg att det i vissa fall avnoteras från börsen om det är ett börsbolag.

Skillnaden mellan ett investmentbolag och ett private equitybolag (riskkapitalbolag)  är stor. De s.k. riskkapitalbolagen i Sverige – private equity – fungerar oftast som rådgivare till en fond som i sin tur äger investeringsbolaget. Fonden i sin tur har ett stort antal investerare såsom amerikanska pensionsfonder. För att få status för denna typ av bolag så måste företagen inneha värdepapperen under en längre tid.

Omsättningen av deras ägandeandelar i de företag de investerar i ska på aktiemarknaden inte överstiga en tredjedel per år. De ska också ha god spridning inom olika stora företag inom olika branscher.

Staten ville tidigare främja långsiktig företagsutveckling i Sverige; bolagen behövde därför inte skatta för reavinster. Ett riskkapitalbolag – private equity –  innehade inte denna skattebefrielse.

Det före detta investmentbolaget Bure Equity tappade sin status efter att i början av 2000-talet gjort många och snabba ändringar i sin aktieportfölj. Bolaget eftertaxerades därför också för de reavinster som gjordes. Numera heter bolaget Bure Equity.

Från den 1 juli 2003 är normalt alltid ett moderbolags försäljning av dotterbolag skattefri.

Investmentbolag Avanza Bank – bra lista

Det finns även en bra lista hos Avanza om man går till deras hemsida. Det är en lista med både utländska investmentbolag och svenska Investmentbolag.

Warren Buffets investmentbolag Berkshire Hathaway

Här kan du även läsa om Warren Buffets investmentbolag Berkshire Hathaway.

Vad är ett investmentbolag – video?

En kort 2 minuters video som förklarar vad ett investmentbolag är:

Här finns mer information om denna typ av bolag.

Investeringsbolagen och deras innehav

Vilka största innehav har de olika bolagen? Nedan lista visar främst noterade bolag i Sverige men vill du se onoterade så kan du följa länkarna. (2020) Längre ned i artikeln finner du även amerikanska och utländska investmentbolag.

Investor – Aktieinnehav

Kärninnehav för Investor: Kärninvesteringarna är: ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Saab, SEB, Nasdaq, Sobi och Wärtsilä.

Industrivärden – Aktieinnehav

Kärninnehav för Industrivärden: Sandvik, Handelsbanken, SSAB, SCA, Ericsson, Volvo, Skanska, och ICA .

Melker Schörling – Aktieinnehav

Kärninnehav för Melker Schörling: Hexagon, AArhusKarlshamn, Securitas, AssaAbloy, Loomis och Hexpol.

Lundbergföretagen – Aktieinnehav

Kärninnehav för Lundberföretagen: Handelsbanken, Husqvarna, Industrivärden, Indutrade, Skanska och Sandvik. Fastighets AB Lundbergs

Latour – Innehav

Kärninnehav för Latour: Assa Abloy, Securitas och Sweco som svarade för 72%. Övriga innehav: Fagerhult, HMS Networks, Loomis, Nederman, Nobia, Tomra och Troax.

Ratos – Innehav

Kärninnehav för Ratos: AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS.

Bure Equity – Innehav

Kärninnehav: Cavotec, Medcap, Mycronic, Vitrolife, XVIVO Perfusion, Bure Financial Services, Bure Growth, Investment AB Bure och Mercuri International.

Creades – Innehav

Kärninnehav för Creades: Avanza, Lindab, Carnegie, Transcom, Note, Acne Studios, Inet och Global Batterier.

Traction – Aktieinnehav

Kärninnehav för Traction: BE Group, Hifab Group, OEM, Softronic och Drillcon.

Svolder – Aktieinnehav

Kärninnehav för Svolder: Beijer Alma, Acando, Nolato, Saab och B&B Tools.

Eastnine – Aktieinnehav

Kärninnehav för Eastnine: Starman, Melon Fashion Group och East Capital Deep value Fund.

Kinnevik – Aktieinnehav

Kärninnehav Kinnevik: Zalando, Global Fashion Group, Rocket Internet, Qliro Group, Millicom, Tele2, MTG, Bayport

Öresund – Aktieinnehav

Kärninnehav för Öresund: Fabege, Bilia, Scandi Standard, Catena Media, Svolder, Investor, Oriflame, Ambea, Bulten och Acne Studios.

Midway Holding – Aktieinnehav

Kärninnehav Midway Holding: CBIZ, Gustaf E Bil, Sporrong, Normann Olsen, Alab, Fas, Haki, Lundgren, Midtrailer, Onrox, Sigarth, Stans & Press, Eribel produktion och Byggnads AB Lennart Eriksson.

Öresund

Investor

Historisk avkastning

Historiskt sett så har investmentbolagen utklassat Stockholmsbörsens index OMXS30. Det är ett mycket bra skäl varför man ska välja denna typ av bolag istället för fonder eller enskilda aktier.

Vad är skillnaden mellan investmentbolag och riskkapitalbolag – Private Equity?

Skillnaden mellan ett riskkapitalbolag i Sverige, även kallat ett Private Equity-bolag och ett investeringsbolag är att Private Equity-bolaget har som affärsidé att investera i onoterade bolag. Ibland kan dom också köpa ett noterat bolag för att sedan avnotera det. Ett noterat bolag är detsamma som ett bolag som ligger på en aktiebörs någonstans och där man kan köpa aktier i det. Stockholmsbörsen är ett sådant exempel.

Riskkapitalbolag – private equity –  kan delas in i två olika typer, venture kapital och buyout. Skillnaden är att venture kapital investerar i relativt nystartade företag och skjuter till ägarkapital medan buyout investerar ägarkapital i kombination med banklånefinansiering i mogna företag som har stabila kassaflöden.

Sämre riskspridning än aktiefonder

I och med att investmentbolag innehav oftast är mindre än exempelvis i en aktiefond så blir riskspridningen ofta lite sämre. Detta är en faktor som måste beaktas om valet står mellan en fond och ett investmentbolag. Det är också en stor skillnad mellan de olika bolagens innehav vilket gör att det kan bli missvisande att dra alla över en kam.

Bättre riskspridning än aktier

Samtidigt som investmentbolag har sämre riskspridning än aktiefonder så har dom också generellt bättre riskspridning än aktier. Anledningen till det är att dom äger aktier i flera bolag och inte bara i ett.

Bör man investera i investmentbolag eller köpa aktier direkt i bolagen som ingår?

Det beror lite på. Om det är så att ett investmentbolag bara äger exempelvis 3 aktier, om vi gör ett enkelt exempel. Dom flesta bolag äger naturligtvis många fler, men för att göra det enkelt att förstå så använder vi tre.  Om du tittar på priset på bolaget och priset på de 3 ingående aktierna för sig (allt annat lika) så kan jämföra vilken som är billigast. I verkligheten så är dom aldrig helt lika.

Investmentbolaget är antingen dyrare än de ingående bolagen för sig eller tvärtom dyrare. Man pratar här om substansrabatt om det är billigare eller att man betalar en substanspremie om det är dyrare. Läs i texten ovan om detta. Detta kan också variera med tid.

Kanske bolaget har substansrabatt och är billigare under en tid än de 3 ingående aktierna och då är det bättre att köpa detta istället för de 3 ingående bolagen. Efter en tid så kanske det är tvärtom och då kan man välja att göra tvärtom genom att sälja bolaget och köpa de ingående aktierna istället. Detta kan många gånger bli dyrt i och med att man måste betala courtage till sin aktiemäklare.

Fördelen med att investera i investmentbolag är att det är enkelt, du behöver inte köpa och sälja hela tiden och du får direkt ta del av eventuella nya köp eller försäljningar när dom sker. Det finns många fler faktorer som spelar in givetvis men det är en grov grund till att förstå hur man bör tänka. En nackdel med denna typ av bolag är att det kostar att driva och genom att äga det så betalar du en del av detta istället för när du äger aktierna direkt så jobbar pengarna lite effektivare.

Personligen så gillar jag också att vara en del av en duktig entreprenör. Jag är ett stort fan av Mats Qviberg, Gustaf Douglas exempelvis och pga detta så vill jag vara en del av deras företag genom att äga en del av deras företag. Långsiktigt så blir det mycket enklare och man kan mer eller mindre lägga dess aktie i en så kallad byrålåda.

Ibland kan det också vara så att investmentbolag har ett antal innehav som du kanske inte är så intresserad av och som du inte vill äga av olika anledningar. Då är valet lite enklare. En annan sak som kan vara en fördel med investmentbolag är att dom kan äga onoterade aktier, preferensaktier, indexfonder eller andra tillgångar som man inte har möjlighet att investera i på börsen.

Utländska investmentbolag och Amerikanska investmentbolag

Att spara i utländska investmentbolag är en strategi som ger många fördelar för både nya på börsen och de som varit med ett tag. Denna typ av bolag passar utmärkt som en utgångspunkt i ett framgångsrikt sparande.

Mina favoriter bland utländska investmentbolag

Utländska investmentbolag

Varför investera i utländska investmentbolag?

Den största anledningen till att köpa utländska bolag är diversifieringen. Att kunna investera i något som inte direkt följer den svenska börsen utan kanske kan gå upp när svenska bolag går ner och vice versa. En annan fördel är att du har mer att välja på. Många branscher finns inte ens i Sverige. Den svenska marknaden är ganska liten internationellt sätt och det kan vara bra att ha mer att välja på för att inte försöka lägga alla äggen i samma kort. Sverige är ett litet land och kan lätt påverkas negativt av vår omvärld.

Utländska investmentbolag och Avanza

Här är en bra lista över utländska investmentbolag (och svenska) gjord av Avanza. Det är en lista med både utländska och svenska Investmentbolag.

Skatterättslig reglering i Sverige

Investmentbolag är en skatterättslig konstruktion som gör att man kan köpa aktier, investera och förvalta i en aktiebolagsform. Många ägarfamiljer i Sverige har styrt stora företag och ägarsfärer med hjälp av investeringsbolag. Några av dessa är Latour, Investor, Kinnevik och Industrivärden.

Varför man vill ha särskild skattemässig behandling av investmentbolag är för att undvika kedjebeskattning som uppstår annars vid förvaltning av aktiebolag i Sverige.

Enligt inkomstskattelagen (IL 39:15 – skatteverket) är ett investmentföretag:

ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar. Dess uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning, och som ett stort antal fysiska personer äger andelar i.

Kuriosa om att investera i investmentbolag

 • Sveriges största investmentbolag är Investor som fyller över 100 år.
 • Världens största investmentbolag är Blackrock
 • Det äldsta investmentbolaget är Ratos, fyller 150år.
 • Staten ville tidigare främja långsiktig företagsutveckling i Sverige; investmentbolag behövde därför inte skatta för reavinster. Ett riskkapitalbolag – private equity –  innehade inte denna skattebefrielse. Det före detta investmentbolaget Bure Equity tappade sin status efter att i början av 2000-talet gjort många och snabba ändringar i sin aktieportfölj. Bolaget eftertaxerades därför också för de reavinster som gjordes. Numera heter bolaget Bure Equity.
 • Skillnaden mellan ett investmentbolag och ett riskkapitalbolag (private equity) är stor. De s.k. riskkapitalbolagen fungerar oftast som rådgivare till en fond som i sin tur äger investeringsbolag. Fonden i sin tur har ett stort antal investerare såsom amerikanska pensionsfonder. För att få status som investmentbolag måste företagen inneha värdepapperen under en längre tid.

Du hittar mer läsning på våra gratiskurser: Aktieskola och Fondskola

 

Förvaltningskostnader (investmentbolag)

Alla investmentbolag har en så kallad förvaltningskostnad. Det är kostnaden som uppstår för att driva bolaget. Man kan jämföra det med fondernas fondavgifter. Det är en kostnad som kan vara viktig att ha koll på om du kanske väljer mellan två likvärdiga bolag.

Här nedan finner du en lista över svenska investmentbolags förvaltningskostnader (2020). Observera att dessa kan förändras år från år och du bör därför kolla upp den senaste förvaltningskostnaden i årsredovisningen.

 • Industrivärden – 0,15%
 • Investor – 0,18%
 • Latour – 0,10%
 • Lundbergföretagen – 0,09%
 • Melker Schörling – 0,03%
 • Ratos – 1,00%
 • Svolder – 1,10%
 • Traction – 0,05%
 • Öresund – 0,50%
 • Bure – 0,68%
 • Creades – 0,60%
 • Kinnevik – redovisas ej

Private equity eller Privatkapitalbolag

En typ av investmentbolag som finns är privatkapitalbolag eller private equity som det också heter. Riskkapitalbolag som dessa investerar i onoterade bolag eller köper hela publika bolag  som dem sedan avnoterar från börsen.

Så här skriver skatteverket (investmentföretag)

Vad är ett investmentföretag?!

Vad heter det egentligen? Det formella namnet som skatteverket använder är Investmentföretag, men till vardags och i investeringskretsar så säger man Investmentbolag. Du kan givetvis fortsätta att använda ordet men det är kanske inte fel att veta vad skatteverket använder för benämnning.

Ett investmentföretag är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening

 • som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar
 • vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning
 • som ett stort antal fysiska personer äger andelar i (39 kap. 15 § IL).

Spiltan aktiefond investmentbolag

Spiltan har en fond som är inriktad på att investera i investmentbolag. Spiltan investmentbolag aktiefond har en förhållandevis låg avgift på 0,2%. De största innehaven i Spiltan aktiefond investmentbolag idag är Investor B, Industrivärden C och Kinnevik B.

Så här skriver Morningstar om fonden: Spiltan aktiefond investmentbolag är en aktiefond med inriktning på svenska investmentbolag. Fonden är ett lågkostnadsalternativ, med en avgift på 0,2 procent, som placerar i bolag som är aktiva ägare och långsiktiga ägare i andra bolag. Förvaltaren gör ett aktivt urval av vilka bolag som ska ingå i portföljen och vilken vikt de ska ha, men sedan kommer Spiltan aktiefond investmentbolag att vara passivt förvaltad över tiden, därav den låga avgiften. Målet med Spiltan aktiefond investmentbolag är att ge en bättre historisk avkastning över tid än Stockholmsbörsen till en lägre kostnad än den genomsnittliga indexfonden.

Vilket Investmentbolag Ska Man Köpa

Att veta vilket investmentbolag man ska köpa är svårt. Bara du som investerare kan bestämma vilket av de många bolagen på börsen som passar dig. För att besluta vilket investmentbolag man ska köpa kan man utvärdera nyckeltal som substansvärdet, aktieutdelningen och direktavkastningen. Dessutom är innehaven viktiga.

Flera Investmentbolag

På börsen finns flera olika företag som klassas som investmentbolag. Varje företag har sitt eget investeringsfokus, det vill säga, de investerar i olika branscher. Detta innebär att du som investerare kan få en bra riskspridning genom att bygga en portfölj baserad på flera av dessa företag.

Populära Investmentbolag

Det finns några klassiska och välbetrodda företag i denna kategori som är listade på Stockholmsbörsen. Investor, Industrivärden och Kinnevik för att nämna några. De två förstnämnda är storägare i de stora svenska verkstadsbolagen blandat med ytterligare några företag. De tre som nämns ovan är alla populära investeringar. I B/C aktierna återfinns mellan 50.000-80.000 ägare vardera hos Avanza. Även företaget Latour, som ingår i Samuelssons Rapports Lat men smart portfölj är populär hos Avanzas kunder.

Direktavkastning

För att bestämma vilket investmentbolag som är bäst kan man titta på vilket som har högst direktavkastning. Även substansrabatten samt din egen åsikt rörande de bolag som ingår i portföljen. Om du söker ett investmentbolag med hög direktavkastning kan du läsa in dig på Ratos som erbjuder hela 8.25% i skrivande stund.

Investmentbolag

Investmentbolag är en bolagstyp som kan lämpa sig bra att investera i för såväl nybörjare som för mer erfarna investerare. Genom att investmentbolaget fungerar genom att investera i andra aktiebolag innebär det att personer som investerar i investmentbolagen får en större spridning på sina investeringar och aktier. Det finns en hel del fördelar med investmentbolag, såsom substansrabatt och låg förvaltningsavgift – samtidigt som det även kan finnas risker med det, till exempel när det gäller aktie- och börsförändringar och dess påverkan på investmentbolaget.

I den här artikeln kan du läsa om allt som rör investmentbolag; vad det är, vilka investmentbolag som finns i Sverige, investmentbolagsindex, substansvärde, substansrabatt och substanspremier, utdelningar och investmentbolagens internationella ställning.

Vad är investmentbolag?

Investmentbolag är ett typ av bolag som fungerar genom att äga aktier i andra aktiebolag. Det finns olika typer av investmentbolag, och vad som driver dem kan skilja sig åt. De flesta investmentbolag handlar om att se till så att bolagets ägare får så stort substansvärde som möjligt och fokuserar på finansiell förvaltning av andra aktiebolag. Deras investering är ofta bred och sträcker sig över en mängd olika branscher och marknader. Detta skulle kunna beskrivas som ett traditionellt sätt att driva ett investmentbolag.

Det finns dock investmentbolag som fungerar på ett sätt som skiljer sig åt ganska mycket från detta. De kan exempelvis fungera genom att exempelvis ta stora lån som de sedan investerar i aktiebolag för att äga en betydande andel av bolaget. När ett investmentbolag äger en större andel av ett annat bolag innebär det generellt också att de har ett större inflytande i dess verksamhet.

Investmentbolag har en skatterättslig reglering som gör det möjligt att placera kapital och förvalta aktier i andra bolag utan att drabbas av kedjebeskattning och negativa konsekvenser som skulle kunna följa med detta. Historiskt har en mängd olika företag drivits med hjälp från bland annat investmentbolag. Juridiskt anses investmentbolag vara ett aktiebolag alternativt en ekonomisk förening som ägnar sig åt förvaltning av värdepapper och andra tillgångar, med vilka de kan erbjuda sina andelsägare en riskfördelning.

Vilka bolag som investmentbolag investerar i kan variera. Investmentbolag har generellt en långsiktig plan med sina investeringar, ofta sträcker sig tidsperioden över lång tid och i vissa fall finns det inte ens en plan på att sälja vidare sina andelar i bolagen som har investerats i. Oavsett vilken plan investmentbolagen har kommer de generellt ha en betydande roll i någon utsträckning när det kommer till bolagens verksamhet och framtid. Investmentbolag kan vara både börsnoterade och onoterade.

En bolagstyp som skulle kunna förstås som kortsiktiga investmentbolag är riskkapitalbolag, även kallat privatkapitalbolag, som investerar i bolag som är onoterade. De kan också ägna sig åt att köpa upp offentliga bolag varpå dessa blir avnoterade från börsen. När ägarspridningen hos ett aktiebolag är för låg, eller när samma aktör eller person äger för stor andel av företaget, kan detta inte längre vara noterat på börsen i fall där det är ett börsbolag. Personer som driver riskkapitalbolag brukar ofta köpa upp hela företag och därefter driva dem i privat regi under en viss tid, för att sedan – förhoppningsvis – se till så att företaget växer och säljer det visare med vinst.

En liknande typ av bolagsform är vad som kallas för holdingbolag. Holdingbolag strävar ofta efter att äga en majoritet av aktierna i flera olika aktiebolag i både moderbolag och tillhörande dotterbolag. På detta sätt kan de också påverka företagen genom att vara aktiva på bland annat bolagsstämman. Holdingbolag kan ibland bedriva en egen verksamhet parallellt med detta.

Investmentbolag i Sverige

Investmentbolag i Sverige

I Sverige finns det både börsnoterade investmentbolag och onoterade sådana. Att ett investmentbolag är börsnoterat innebär att de, och deras aktier, finns tillgängliga för handel på en marknadsplats, såsom någon specifik del av börsen. Generellt kan man säga att bolag som finns tillgängliga på börsen är publika, i och med att det innebär att vem som helst kan köpa aktier därifrån. När ett bolag är privat går det bara att köpa aktier därifrån om någon befintlig ägare beslutar sig för att sälja sina aktier, vilka då blir tillgängliga för allmänheten.

Det finns flera anledningar till att börsnotera ett investmentbolag, på samma sätt som det finns flera anledningar till att låta bli att börsnotera dem. En vanlig anledning till att börsnotera bolag generellt är att det blir lättare att få bolaget att växa och att kunna finansiera denna tillväxt. Det gör det lättare att få in kapital från aktier samtidigt som man kan ge ut fler aktier. Genom att börsnotera ett bolag kommer också allmänheten kunna se en marknadsvärdering av bolaget. Den reglerade marknaden gör aktierna både mer lättillgängliga samtidigt som det innebär en ökad transparens.

För att ett bolag ska kunna bli börsnoterat krävs det att bolaget fyller upp till vissa kvalitetskrav som ställs. Vilka krav som ställs skiljer sig åt mellan olika marknadsplatser, men det kan bland annat innefatta krav på en viss spridning av bolagets aktier och att ett tillräckligt stort antal av dessa ägs av allmänheten. Dessutom måste bolaget ha en styrelse och ledning som har kunskaper och förmåga att styra ett börsnoterat bolag. Till detta hör att vara insatt i saker som rör verksamheten, bolaget, rapportering och information som kan vara kurspåverkande.

Det är upp till ledningen att se till så att informationen som finns på marknaden är korrekt och tydlig samt att det finns en sammanställd informationspolicy. När ett bolag är börsnoterat ställs det högre krav på bland annat informationsskydighet och rapportering. Detta innebär bland annat att all information om bolagets aktier ska tillgängliggöras för alla samtidigt, så att inga personer kan dra nytta av att ha nåtts av informationen via någon annan väg i ett tidigare skede. På så sätt har alla samma förutsättningar när de handlar aktier i bolaget.

De onoterade investmentbolagen som finns i Sverige är i större utsträckning privatstyrda och ägs ofta till största delen av en specifik familj. Kvantitetsmässigt är de flesta investmentbolagen dock börsnoterade i Sverige. Det kan finnas flera orsaker till att ett bolag väljer att inte börsnoteras, eller inte har möjlighet att bli börsnoterat.

Det kan till exempel handla om att de som driver investmentbolaget vill att ägandet ska vara tätt och inte vara tillgängligt för allmänheten. Genom att äga majoriteten av andelar, eller känna alla som äger andelar, i ett bolag kan man också ha större kontroll över vad som sker i bolaget och hur det styrs. Om ett bolag finns tillgängligt publikt innebär det att även ens konkurrenter kan komma att köpa aktier där, vilket kanske inte är någonting man vill riskera.

BolagSubstansrabattFörvaltningskostnad
Investor23%0,14%
Kinnevik17%0,26%
Lundbergs9%0,08%
Industrivärden11%0,10%
Latour-6%0,04%
Öresund-1%0,40%
Creades13%0,66%
Svolder10%1,00%
Bure16%0,55%
Traction14%0,45%
Genomsnitt11%0,37%

Investmentbolag index

Ett index som finns för investmentbolag är NOMXNICSEKNI (Nasdaq OMX Nordic Invest Companies Sek Net Index), där de mest omsatta investmentbolagen i Sverige listas. Ett ytterligare index man kan kolla in är SIXRXFIIF som samlar både investmentbolag men också förvaltningsbolag.

Att investera i investmentbolag är ett investeringssätt som är förhållandevis populärt. Anledningen till detta är framför allt för att det kan innebära goda investeringar när man kan ta del av en ”ränta på ränta”-effekt. Investmentbolag kan på så sätt ses som ett alldeles ypperligt komplement till aktier och fonder. Genom att ha en grundinvestering man kan lägga i ett investmentbolag kan pengarna också växa otroligt mycket över tid om det går bra för bolaget. Att investera i investmentbolag lämpar sig huvudsakligen för personer som ämnar att investera långsiktigt.

Hur utfallet för investeringar i investmentbolag kan komma att bli beror bland annat på vilket investmentbolag det är man investerar i, och i vilka bolag de i sin tur har aktier i. Vissa investmentbolag har en portfölj som är förhållandevis ensidig, vilket innebär att om en aktie som motsvarar en stor del av portföljen går dåligt kommer det också missgynna personerna som har investerat i investmentbolaget. En annan risk som finns med investmentbolag är om det skulle ske en omfattande eller stor börsnedgång. Detta påverkar ofta investmentbolag mycket hårdare än andra typer av bolag, då de på ett mer grundläggande plan står och faller på andra bolags aktier.

Det går så klart att sprida risken även när man investerar i investmentbolag, exempelvis genom att investera i flera olika sådana istället för att hålla sig till enbart ett eller ett mindre antal.

De vanligaste frågorna om investmentbolag

Hur startar man ett investmentbolag?

Man startar ett aktiebolag och i verksamhetsbeskrivningen klargör man att verksamhetens huvudsyssla ska vara att investera i andra bolag.

Hur tjänar investmentbolag pengar?

Genom att de aktieinnehav och tillgångar som bolaget har ger avkastning, utdelning samt stiger i värde.

Vad krävs för att starta ett investmentbolag?

Utöver att starta ett aktiebolag så behöver du ett särskilt tillstånd för att handla med värdepapper inom bolaget.

Vad gör ett investmentbolag?

Ett investmentbolag handlar med värdepapper i syfte att ge avkastning.

Hur analyserar man ett investmentbolag?

Man kan titta på det samlade värdet av alla tillgångar och se om priset på dessa är högre eller lägre än börsvärdet.

Varför investera i investmentbolag med substansrabatt?

Ett investmentbolag med substansrabatt har en aktiekurs som är lägre än vad den borde vara om man samlar värdet på bolagets innehav.

Hur beskattas investmentbolag?

Investmentbolag beskattas generellt på de utdelningar samt ränteintäkter som man har.

Varför handlas investmentbolag till rabatt?

Det beror bland annat på att ett investmentbolag har en massa kringkostnader, så som kontor och personal, etc. Dessa kostnader subtraheras från innehaven och kvar blir aktiekursen med substansrabatt. Det kan även bero på marknadens tillit och förväntningar till att bolaget kommer att göra ett bra jobb eller inte.

Hur startar man ett investmentbolag?

Man startar ett aktiebolag och i verksamhetsbeskrivningen klargör man att verksamhetens huvudsyssla ska vara att investera i andra bolag.

Investmentbolag substansvärde, substansrabatt och substanspremie

En sak som är ganska viktig att ha koll på när det gäller investmentbolag är vad som kallas för substansvärde, substansrabatt och substanspremie. Detta ger oss information om vad en aktie i ett bolag är värt, respektive vilken kostnad de säljs för. Om det finns en åtskillnad mellan aktiens pris och vad investmentbolaget säljer den för innebär det att aktien handlas till antingen substansrabatt eller substanspremie. Vilket substansvärde ett investmentbolag har är uppgifter som publiceras av bolagen som en del av kvartalsrapporten.

Om investmentbolaget säljer en aktie för ett lägre pris än vad de kostar är det substansrabatt som råder, det vill säga att du köper aktien till ett rabatterat pris. Om investmentbolaget säljer en aktie för ett högre pris än vad de kostar innebär det att man köper aktien med substanspremie, vilket alltså betyder att du betalar en extra premie för aktien – men att aktiens värde inte ökar för att du betalar ett högre pris för den. För att kunna dra nytta av en eventuell hävstångseffekt när man investerar i investmentbolag ska man alltså försöka se till att handla aktier när det råder substansrabatt på dessa.

Investmentbolag utdelning

Historiskt har investmentbolag generellt presterat bättre än exempelvis det svenska börsindexet OMX30. Huruvida detta är allmängiltigt eller gäller på en global nivå är svårare att svara på. Om man jämför investmentbolagsindex med SP500 i USA tycks det inte vara lika tydligt om, eller ens att, investmentbolagsindexet skulle överprestera. Tvärtom tycks det åtminstone i det fallet förhålla sig som att de båda indexen ligger i linje med varandra. Detta skiljer sig dessutom åt mellan olika investmentbolag; vissa tycks ge bättre utdelning medan andra ger sämre eller ingen alls och ligger på minus.

Vad som kommer gälla för svenska investmentbolag på börsen i framtiden är dock ganska oklart. Som med alla investeringar handlar det till stor del om att sprida riskerna och att läsa på om bolagen man beslutar sig för att investera i för att ha så stor inblick som möjligt i vad man ägnar sig åt och hur bolagen fungerar. För vissa är investmentbolag en självklar kategori att investera i, medan andra är mer tveksamma och hellre investerar och sparar i andra former och i andra typer av bolag, aktier och fonder.

Investmentbolag Avanza

På Avanza kan man se de investmentbolag som finns listade på deras index. Det finns både svenska investmentbolag listade, men också bolag med sin hemvist i olika delar i Europa såsom Belgien, Italien, Frankrike och Tyskland. Genom att investera i någon av dessa kan man på ett indirekt sätt köpa in sig i flera av de största bolagen som finns i bland annat Sverige.

Investmentbolag eller fonder?

När det lämpar sig bäst att investera i fonder respektive investmentbolag beror på en mängd olika faktorer. Det fina med investeringar är dessutom att man sällan behöver välja mellan den ena eller den andra investeringsformen, utan kan utan problem investera i lite av varje!

Generellt kan man säga att fonder kan vara bra för långsiktigt sparande och för pengar du inte kan placera på ett annat sätt, som exempelvis premiepensionspengarna. Att investera i fonder kan dessutom vara fördelaktigt om du vill komma åt vissa specifika marknader där det inte går att investera i de underliggande marknaderna direkt. Det kan till exempel handla om att marknaden befinner sig långt bort geografiskt vilket gör det komplicerat att investera på den på andra sätt. Det kan också handla om att fonden investerar i småbolag som är onoterade som även det kan vara en marknad som är svår att nå via andra vägar.

Fonder är ofta stabila att investera i och ger en kontinuerlig utdelning över tid. Du behöver sällan följa fonden i realtid för att se hur den förändras över tid, utan kan använda fonden som en passiv investering. Däremot kan det hända att börsförändringar gör att vissa vill gå ut ur de fonder de sparar i, vilket kan påverka fonden i sig.

Även investmentbolag kan så klart investera i bolag som är onoterade. Det som ofta ses som någonting speciellt för investmentbolag är dock att det i vissa fall går att handla aktier därigenom till ett rabatterat pris. Vissa menar att investmentbolag fungerar som en fond som aktivt förvaltas. Ibland kan det vara mer fördelaktigt att köpa de underliggande aktierna direkt istället för att gå genom ett investmentbolag, däremot kan investmentbolag ibland förstås som en samlad plats för just vissa aktier och aktiebolag som anses vara värda att investera i. Fördelen här är att du inte behöver ägna lika mycket tid på att själv leta upp aktier du gillar, utan om du litar på investmentbolaget i fråga kan det fungera minst lika bra att investera i det istället för i de underliggande aktierna.

Vissa personer anser att investmentbolag är en god investering just för att det innebär en ökad riskspridning, samtidigt som man kan bygga en bra bas i sin portfölj.

Investmentbolag och förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften i investmentbolag är ofta låg, och många anser att den avgift som föreligger utan tvekan är överkomlig med tanke på vad man får ut av sin investering. Kostnaden är ofta jämförbar med väldigt billiga fonder, samtidigt som du kan äga andelar i ett investmentbolag som kan ha en mycket god historia och även goda framtidsutsikter för sin verksamhet. Med tanke på att man i vissa fall kan köpa rabatterade aktier via investmentbolag kan det vara värt att betala förvaltningsavgiften för att få tillgång till detta. Substansrabatten kan många gånger ligga mellan 10 och 20 procent. Substansrabatt är visserligen inte någonting som alltid finns tillgängligt, men när det väl gör det kan det möjliggöra fina investeringar.

Vissa menar på att investmentbolagens historia som har varat i över 100 år indikerar att bolagen vet vad de sysslar med. Detta visar sig bland annat genom hur de organiserar sina portföljer och hur dessa kan förändras successivt. För vissa räcker detta som trygghet för att vilja investera i denna bolagstypen, medan för andra innebär inte detta tillräckliga garantier.

När det gäller förvaltningskostnaden så kan den variera, men generellt brukar den inte ligga över 1,5 procent utan är ofta betydande lägre än så. I vissa fall har den legat runt 0,04 procent, men det vanligaste just nu (januari 2019) tycks vara att den ligger runt 0,5 procent där kostnaderna kan vara både lägre och högre än så.

Hur värderas investmentbolag?

Investmentbolag värderas efter sitt substansvärde. Substansvärde är det värde som gäller för det egna kapitalet. Det egna kapitalet räknas ut på följande sätt:

Tillgångar – skuld = eget kapital

Detta beräknas utifrån bolagets balansräkning fördelat över dess aktieantal. Man utgår i dessa fall alltid från det verkliga värdet snarare än det föreställda värdet. Av den anledningen kan det innebära att substansvärdet kan skilja sig från det kapital som finns angivet i årsredovisningarna.

Utländska investmentbolag

Investmentbolag, och investmentliknande bolag, finns runtom i flera delar av världen. Det är vanligt  förekommande i Norden, men också andra delar av Europa och i Nordamerika. Anledningen till att investera i utländska investmentbolag kan förstås på samma sätt som när det gäller investeringar i svenska sådana: ökad riskspridning innebär att investeringarna kan bli säkrare. Genom att bredda sina investeringar från exempelvis Sverige till fler delar av världen kan också riskspridningen öka ytterligare.

De investmentbolag som finns runtom i världen drivs ofta av oerhört kompetenta personer som är måna om att bolaget går så bra som möjligt. Av den anledningen brukar det också investeras i bolag som kommer gynna verksamheten på längre sikt och inte bara tillfälligt.

Precis som i Sverige så förekommer aktier till ett rabatterat pris hos även utländska investmentbolag, vilket kan innebära att man kan göra goda investeringar. Rabatten ligger här vanligtvis mellan 5 och 20 procent, men kan i vissa fall öka väldigt drastiskt. Ett misstag som kan göras då är att tro att det är någonting positivt med en plötslig och hög rabattering, men många gånger kan det vara tvärtom och innebära en stor risk och är någonting som rekommenderas att man avstår ifrån, då det ofta kan betyda att aktierna är på väg att falla eller att någonting drastiskt kommer ske med aktiebolaget i fråga. Oavsett till vilken kostnad aktier säljs via ett investmentbolag gör man alltid bäst i att läsa på om aktiebolagen som de investerar i.

Investmentbolag i USA

I USA leds många investmentbolag av Berkshire Hathaway där bland annat Warren Buffet och Charlie Munger är kända profiler. Det finns också investmentbolag som drivs av investmentbanker och liknande. Investmentbolagen i USA och i Sverige kan sägas jobba på samma sätt, med samma affärsidé som utgångspunkt: att äga aktier i andra aktiebolag. Investmentbanker fungerar lite annorlunda. De gemensamma dragen är att även investmentbanker förmedlar och vidarebefordrar finansiella tillgångar av olika slag. De handlar dock oftare med värdepapper, och inte enbart aktier, samt hjälper sina kunder genom rådgivning. Om ett bolag vill bli noterat på börsen kan en investmentbank hjälpa till med detta.

Det finns en mängd olika investmentbolag i både USA och i Kanada, och det kan ofta vara en god idé att ha några investmentbolag som en del i sin portfölj. Investmentbolag kan fungera på lite olika sätt, men det är ofta de som jobbar långsiktigt som är säkrast att investera i. Ju mer du lyckas bredda din portfölj desto större kommer dess diversifiering också att bli.

Sammanfattning – Summering

Investmentbolag fungerar genom att investera i aktier i andra aktiebolag. På så sätt kan investmentbolagen ägna sig åt finansiell förvaltning av andra bolag, samtidigt som de kan bidra till att aktiebolagen utvecklas. Att investera i investmentbolag innebär en ökad spridning och diversifiering av ens portfölj. Investmentbolag finns både nationellt och internationellt, men de baseras ofta på samma eller en liknande idé. På Avanza finns det framför allt två index där investmentbolag listas som kan vara bra att känna till: NOMXINICSEKNI och SIXRXFIIF. På dessa index listas de mest omsatta investmentbolagen.

Tre saker som är bra att ha koll på när det kommer till investmentbolag är substansvärde, substansrabatt och substanspremie – vilket kort sagt kan beskrivas som investmentbolagets värde på det egna kapitalet samt till vilket pris de säljer aktier, om det är till ett rabatterat pris eller om man betalar en extra premie för aktien. 

Svaret på frågan ”Vilket investmentbolag ska man köpa?” är individuellt.  För att själv avgöra vilket bolag som är bäst kan du titta på direktavkastningen, portföljinnehaven samt substansrabatten. Är du intresserad av aktier så kan du kika in på vår systersida: Bästa aktierna


Disclaimer: Denna webbsida är skapad manuellt och detta kan medföra fel i både statistik och information. Tänk på att alltid göra din egen analys innan du investerar några pengar. Värdepapper kan både både öka och minska i värde. Var försiktig. Sidan kan innehålla skrivfel och inaktuella uppgifter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Vad ska man titta på om man vill börja med att  investera i investmentbolag? Läs igenom våra artiklar och lär dig mer innan du försöker dig på att köp bra aktier. Vi använder cookies på vår hemsida. Det är inte säkert att man får tillbaka de pengar som man en gång satsat. Man kan förlora allt. Ingenting på sajten skall ses som rådgivning eller tips. Vi använder samarbetslänkar till olika företag. Artikeln innehåller också samarbetslänkar med Avanza. Läs mer på vår webbsida om du är intresserad av att lära dig mer om investmentbolag.

Norska investmentbolag

Last Updated on april 12, 2024 by Investmentbolag Norska investmentbolag Scana Typ: Investmentbolag Hemsida: scana.no Köp Scana hos: Avanza Nordnet Aker Typ: Investmentbolag Hemsida: www.akerasa.com Köp Aker hos: Avanza Nordnet Adevinta

Läs mer om investmentbolag här »

Danska investmentbolag

Last Updated on april 12, 2024 by Investmentbolag Danska investmentbolag Luxor Typ: Investmentbolag Hemsida: www.luxor.dk Köp Luxor hos: Avanza Nordnet Scandinavian Private Equity Typ: Investmentbolag Hemsida: www.scanventure.dk Köp Scandinavian Private

Läs mer om investmentbolag här »