Europeiska Investmentbolag

Europeiska Investmentbolag – Vilket är det bästa?

Last Updated on augusti 11, 2020 by Investmentbolag

I Europa är det vanligt med olika investmentbolag men här ser man också en hel del konglomerat, vilket kan ses som en typ av investmentbolag men där man ofta fokuserar på att inneha varumärken inom en viss bransch. Till exempel så finns det konglomerat som har företag inom samma bransch men inom olika affärsområden. Detta görs för att öka sin riskspridning. Bolagen drivs som investmentbolag där man går in och aktivt äger bolag för att påverka deras inriktning och öka deras lönsamhet.

Vill man som privatsparare investera i den europeiska marknaden så är utländska investmentbolag en bra första-aktie för att komma igång. Kanske har man tidigare handlat en del europeiska fonder men vill nu ge sig ut på börsen och äga aktier i flera olika bolag. Investmentbolag fungerar ju till viss del som en fond med den skillnaden att man i man i mycket större utsträckning går in som en aktiv ägare i bolagen. Visst kan vi se stora fonder som genom sina stora aktieposter går in och aktivt deltar i styrningen av bolagen. Men ett investmentbolag har bland annat detta som sin kärnverksamhet, alltså sin affärsidé. Det är en viss skillnad.

Vill man ge sig ut på den europeiska aktiemarknaden så är det så klart viktigt att hålla risken nere. Förmodligen är man inte lika insatt i den här marknaden som i till exempel den svenska, där man har tillgång till information på ett helt annat sätt. Då kan det vara en trygghet att investera i en aktie där bolaget strävar efter samma sak som en själv – nämligen långsiktiga och lönsamma investeringar på börsen.

Vad menas med att investera i investmentbolag?

Investmentbolagens affärsidé är att äga och utveckla ett flertal andra noterade och onoterade bolag. Det handlar om att de äger aktier i andra aktiebolag och genom att göra kapitalplaceringar skapa vinster dels i form av aktieutdelning, dels i form av värdetillväxt på investmentbolagets tillgångar.

En lista på investmentbolag från Europa

Finska investmentbolag

CapMan

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.capman.com
Köp CapMan hos: Avanza Nordnet

eQ Oyj

Typ: Private Equity
Hemsida: www.eq.fi
Köp CapMan hos: Avanza Nordnet

Loudspring

Hemsida: loudspring.earth
Köp Loudspring hos: Avanza Nordnet

Panostaja

Typ: Investmentbolag
Hemsida: panostaja.fi
Köp Panostaja hos: Avanza Nordnet

Sampo

Typ: Konglomerat
Hemsida: www.sampo.com
Köp Sampo hos: Avanza Nordnet

Sievi Capital

Typ: Investmentbolag
Hemsida: sievicapital.fi
Köp Sievi Capital hos: Avanza Nordnet

Taaleri

Typ: Finansbolag
Hemsida: www.taaleri.com
Köp Taaleri hos: Avanza Nordnet

Viafin Service

Typ: Investmentbolag
Hemsida: viafinservice.fi
Köp Viafin Service hos: Avanza Nordnet

Norska investmentbolag

Scana

Typ: Investmentbolag
Hemsida: scana.no
Köp Scana hos: Avanza Nordnet

Aker

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.akerasa.com
Köp Aker hos: Avanza Nordnet

Adevinta

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.adevinta.com
Köp Adevinta hos: Avanza Nordnet

Orkla

Typ: Konglomerat
Hemsida: orkla.com
Köp Orkla hos: Avanza Nordnet

Danska investmentbolag

Luxor

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.luxor.dk
Köp Luxor hos: Avanza Nordnet

Scandinavian Private Equity

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.scanventure.dk
Köp Scandinavian Private Equity hos: Avanza Nordnet

Small Cap Danmark

Typ: Investeringsbolag
Hemsida: www.smallcap.dk
Köp Small Cap Danmark hos: Avanza Nordnet

Strategic Investments

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.strategicinvestments.dk
Köp Strategic Investments hos: Avanza Nordnet

United Int. Enterprises

Typ: Investmentbolag
Hemsida: uie.dk
Köp United Int. Enterprises hos: Avanza Nordnet

Franska investmentbolag

Altur Investissement

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.altur-investissement.com
Köp Altur Investissement hos: Via mäkleri på Avanza eller Nordnet

Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)

Typ: Konglomerat
Hemsida: www.lvmh.com
Köp LMVH hos: Avanza Nordnet

Pernod Ricard

Typ: Konglomerat
Hemsida: pernod-ricard.com
Köp Pernod Ricard hos: Avanza Nordnet

Svenska investmentbolag

En lista på svenska investmentbolag hittar du här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.