Europeiska Investmentbolag

Europeiska Investmentbolag – Vilket är det bästa? 27 tips

Last Updated on april 12, 2024 by Investmentbolag

I Europa är det vanligt med olika investmentbolag men här ser man också en hel del konglomerat, vilka kan ses som en typ av investmentbolag men där man ofta fokuserar på att inneha varumärken inom en viss bransch.

Till exempel så finns det konglomerat som har företag inom samma bransch men inom olika affärsområden. Detta görs för att öka sin riskspridning. Bolagen drivs som investmentbolag där man går in och aktivt äger bolag för att påverka deras inriktning och öka deras lönsamhet.

Vill man som privatsparare investera i den europeiska marknaden så är europeiska investmentbolag en bra första-aktie för att komma igång. Kanske har man tidigare handlat en del europeiska fonder men vill nu ge sig ut på börsen och äga aktier i flera olika bolag.

Investmentbolag fungerar ju till viss del som en fond med den skillnaden att man i man i mycket större utsträckning går in som en aktiv ägare i bolagen. Visst kan vi se stora fonder som genom sina stora aktieposter går in och aktivt deltar i styrningen av bolagen.

Men ett investmentbolag har bland annat detta som sin kärnverksamhet, alltså sin affärsidé. Det är en viss skillnad.

Vill man ge sig ut på den europeiska aktiemarknaden så är det så klart viktigt att hålla risken nere.

Förmodligen är man inte lika insatt i den här marknaden som i till exempel den svenska, där man har tillgång till information på ett helt annat sätt. Då kan det vara en trygghet att investera i en aktie där bolaget strävar efter samma sak som en själv – nämligen långsiktiga och lönsamma investeringar på börsen.

Vad menas med att investera i investmentbolag?

Investmentbolagens affärsidé är att äga och utveckla ett flertal andra noterade och onoterade bolag. Det handlar om att de äger aktier i andra aktiebolag och genom att göra kapitalplaceringar skapa vinster dels i form av aktieutdelning, dels i form av värdetillväxt på investmentbolagets tillgångar.

En lista på investmentbolag från Europa

Finska investmentbolag

CapMan

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.capman.com
Läs mer om CapMan på Avanza

eQ Oyj

Typ: Private Equity
Hemsida: www.eq.fi
Läs mer om eQ Oyj på Avanza

Loudspring

Hemsida: loudspring.earth
Läs mer om Loudspring på Avanza

Panostaja

Typ: Investmentbolag
Hemsida: panostaja.fi
Läs mer om Panostaja hos Avanza

Sampo

Typ: Konglomerat
Hemsida: www.sampo.com
Läs mer om Sampo hos Avanza

Sievi Capital

Typ: Investmentbolag
Hemsida: sievicapital.fi
Läs mer om Sievi Capital hos Avanza

Taaleri

Typ: Finansbolag
Hemsida: www.taaleri.com
Läs mer om Taaleri hos Avanza

Viafin Service

Typ: Investmentbolag
Hemsida: viafinservice.fi
Läs mer om Viafin Service hos Avanza

Norska investmentbolag

Scana

Typ: Investmentbolag
Hemsida: scana.no
Läs mer om Scana hos Avanza

Aker

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.akerasa.com
Läs mer om Aker hos Avanza

Adevinta

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.adevinta.com
Läs mer om Adevinta hos Avanza

Orkla

Typ: Konglomerat
Hemsida: orkla.com
Läs mer om Orkla hos Avanza

Danska investmentbolag

Luxor

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.luxor.dk
Läs mer om Luxor hos Avanza

Scandinavian Private Equity

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.scanventure.dk
Läs mer om Scandinavian Private Equity hos Avanza

Small Cap Danmark

Typ: Investeringsbolag
Hemsida: www.smallcap.dk
Läs mer om Small Cap Danmark hos Avanza

Strategic Investments

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.strategicinvestments.dk
Läs mer om Strategic Investments hos Avanza

United Int. Enterprises

Typ: Investmentbolag
Hemsida: uie.dk
Läs mer om United Int. Enterprises hos Avanza

Franska investmentbolag

Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)

Typ: Konglomerat
Hemsida: www.lvmh.com
Läs mer om LMVH hos Avanza

Pernod Ricard

Typ: Konglomerat
Hemsida: pernod-ricard.com
Läs mer om Pernod Ricard hos Avanza

Belgiska investmentbolag

Groep Bruxelles Lambert

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.gbl.be
Läs mer om Groep Bruxelles Lambert hos Avanza

Gimv Investeringsmaatschappij Voor Vlanderen NV

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.gimv.com
Läs mer om Gimv Investeringsmaatschappij Voor Vlanderen NV hos Avanza

Ackermans & Van Haaren

Typ: Investmentbolag
Hemsida:
www.avh.be
Läs mer om Ackermans & Van Haaren hos Avanza

Nederländska investmentbolag

Ahold Delhaize

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.aholddelhaize.com
Läs mer om Ahold Delhaize hos Avanza

Tyska investmentbolag

Aurelius

Typ: Investmentbolag
Hemsida:
www.aureliusinvest.com
Läs mer om Aurelius hos Avanza

Italienska investmentbolag

Exor

Typ: Investmentbolag
Hemsida:
www.exor.com
Läs mer om Exor hos Avanza

Fiat Chrysler Automobiles

Typ: Bilkonglomerat
Hemsida:
www.fcagroup.com
Läs mer om FCA hos Avanza

Svenska investmentbolag

En lista på svenska investmentbolag hittar du här.

Bland de svenska investmentbolagen finns såväl renodlade investmentbolag som private equity (riskkapitalbolag), blandbolag med både börsportfölj och industrirörelse samt konglomerat.

Vilket europeiskt investmentbolag ska man välja?

Precis som vid många andra investeringsval beror det på din egen investeringsstrategi, hur pass riskbenägen du är samt vilken marknad och eventuell nisch du är intresserad av.

Som synes av exemplen på europeiska investmentbolag här ovan finns en hel del intressanta alternativ att välja mellan (svenska investmentbolag räknas förstås också in i kategorin, men i denna artikel fokuserar vi på euroepiska icke-svenska bolag).

De flesta svenska aktiesparare har av naturliga skäl lite mindre koll på de europeiska marknaderna än den egna svenska, varför ett något lägre risktagande kan vara värt att överväga. Åtminstone om man sedan tidigare är obekant med att handla med europeiska aktier.

Ett större och mer väletablerat företag med innehav man känner till och har hört talas om kan vara en bra början.

Vidare bör man givetvis också välja ett företag med en vision, en ledning och en aktieportfölj man tror på.

Så, vilket europeiskt investmentbolag man ska välja och vilket som passar en bäst är alltså högst individuellt. Ett generellt tips är dock att prioritera mer trygghet, stabilitet och storlek vid investeringar i europeiska icke-svenska bolag –  för att istället kunna vara lite mer risktagande på den svenska marknaden.

Både noterade och onoterade innehav

Europeiska investmentbolag, riskkapitalbolag och konglomerat kan precis som svenska bolag ha portföljer innehållande både noterade och onoterade aktier.

Noterade aktier kan du som investerare också själv köpa enskilt, men onoterade innehav kan vara svårare – i synnerhet när det handlar om andra marknader än Sverige.

En investering i ett europeiskt investmentbolag kan med andra ord ge dig exponering mot tillgångar du annars skulle ha svårt att hitta eller handla på egen hand.

Få exponering mot andra nischer och branscher

En fördel med att söka sig utanför den svenska marknaden och sikta in sig på europeiska investmentföretag är att andra segment och nischer står till buds, liksom helt andra underliggande tillgångar förstås.

Många svenska investmentbolag är till exempel inriktade på tyngre industrier, givet den svenska marknadens natur, våra resurser och kompetenser.

Bland de europeiska bolagen finns däremot spännande inriktningar som bland annat lyxkonsumtion (LVMH), destillerier (Pernod Ricard) samt bilindustri och motorer (Exor/Fiat Chrysler Automobiles).

Naturligtvis finns även tyngre industrier, fastigheter och dylikt representerat – men vill man få exponering mot andra branscher än de svenska investmentbolag erbjuder är europeiska företag värda att kika på.

Europeiska investmentbolag vs. Europafonder

Investmentbolag vs. fonder är ett ständigt återkommande diskussionsämne, för vilket det egentligen inte finns något självklart svar som alltid är rätt. Mycket handlar om vilken risk man är villig att ta samt huruvida man vill handla fondandelar eller aktier.

Just här spelar även exponeringen en viktig roll.

Både Europafonder och europeiska investmentbolag ger dig indirekta andelar i flera underliggande tillgångar – men vad gäller den geografiska spridningen är det stor skillnad.

Europafonder har innehav utspridda på flera europeiska marknader, medan europeiska investmentbolag oftast är mer inriktade på en eller ett par länder. Det blir egentligen mer korrekt att jämföra dem med landsfonder – till exempel franska investmentbolag vs Frankrike-fonder och norska investmentbolag med Norge-fonder.

Således behöver det inte vara antingen eller – ett investmentföretag eller konglomerat med inriktning på någon speciell europeisk marknad kan med fördel användas som komplement till en bredare Europafond om man önskar ytterligare fokus på ett specifikt land.

Investmentbolag är bra nybörjaraktier – men passar även vana investerare

Som inledningsvis nämndes kan ett europeiskt investmentbolag vara en bra ingång till de europeiska aktiemarknaderna.

Investmentbolag rekommenderas generellt som bra aktier till nybörjare eftersom man genom att köpa ett enda bolag får exponering mot flera underliggande tillgångar. Är man obekant med aktiehandel och upplever det svårt att själv bygga en diversifierad aktieportfölj, kan således ett investmentbolag passa bra.

Med det dock inte sagt att dessa aktier inte också passar bra för mer erfarna investerare. Investmentbolag är överlag populära aktier bland sparare på alla nivåer.

Bra att tänka på med europeiska investmentbolag

Utländska investmentbolag, såväl europeiska som amerikanska, kanadensiska och de listade på andra marknader, har många fördelar och kan tillföra mycket positivt till portföljen.

Vid handel med utländska aktier är det dock viktigt att se upp med valutarisken – eller åtminstone vara medveten om den. Valutarisk föreligger när du köper aktier tecknade i en annan valuta än den svenska kronan – exempelvis amerikanska dollar eller euro.

Äger man utländska aktier i en annan valuta sparar man inte bara i aktierna, utan också i valutan – varför fluktuationer i valutakursen påverkar värdet på ditt innehav.

Det behöver dock inte alltid vara negativt (varför man egentligen kan benämna det valutadiversifiering istället för valutarisk). Svänger kursen åt ”rätt” håll får du nämligen ut mer pengar för varje krona du investerat.

Valutakurser är generellt sett svåra att förutspå, men att äga värdepapper i olika valutor ger ytterligare diversifiering utöver bransch, inriktning och geografisk marknad – varför det ofta är en bra idé.

Ytterligare en punkt att vara uppmärksam på är kostnaderna kopplade till utländsk aktiehandel. Courtaget – det vill säga den avgift man betalar varje gång man köper eller säljer en aktie – är i regel högre för utländska aktier än svenska, varför handeln kan bli lite dyrare.

Spiltan Globalfond Investmentbolag – ett alternativ

Vill man ha exponering mot utländska investmentbolag, men ändå föredrar att handla fonder framför aktier, kan Spiltan Globalfond Investmentbolag vara ett alternativ värt att titta på.

Spiltan Globalfond Investmentbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i just globala investmentbolag och som har en mycket låg förvaltningsavgift (0,50%) – trots den aktiva förvaltningen.

Aktieportföljen består förvisso inte bara av europeiska investmentbolag utan av bolag över hela världen, men icke desto mindre får man också exponering mot flera aktörer på de europeiska marknaderna.

Spiltan Globalfond Investmentbolag finns att handla hos Avanza och Nordnet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här kan du läsa mer om detta.