Investmentbolag

Europeiska Investmentbolag

By februari 25, 2019 juli 27th, 2019 No Comments
Europeiska Investmentbolag

I Europa är det vanligt med investmentbolag men här ser man också en hel del konglomerat, vilket kan ses som en typ av investmentbolag men där man ofta fokuserar på att inneha varumärken inom en viss bransch. Till exempel så finns det konglomerat som har företag inom samma bransch men inom olika affärsområden. Detta görs för att öka sin riskspridning. Bolagen drivs som investmentbolag där man går in och aktivt äger bolag för att påverka deras inriktning och öka deras lönsamhet.

VIll man som privatsparare investera i den europeiska marknaden så är investmentbolag en bra första-aktie för att komma igång. Kanske har man tidigare handlat en del europeiska fonder men vill nu ge sig ut på börsen och äga aktier i bolag. Investmentbolag fungerar ju till viss del som en fond med den skillnaden att man i man i mycket större utsträckning går in som en aktiv ägare i bolagen. Visst kan vi se stora fonder som genom sina stora aktieposter går in och aktivt deltar i styrningen av bolagen. Men ett investmentbolag har detta som sin kärnverksamhet, alltså sin affärsidé. Det är en viss skillnad.

Vill man ge sig ut på den europeiska aktiemarknaden så är det så klart viktigt att hålla risken nere. Förmodligen är man inte lika insatt i den här marknaden som i till exempel den svenska, där man har tillgång till information på ett helt annat sätt. Då kan det vara en trygghet att investera i en aktie där bolaget strävar efter samma sak som en själv – nämligen långsiktiga och lönsamma investeringar på börsen.