Investmentbolag med fokus på tillväxtmarknader

Investmentbolag med fokus på tillväxtmarknader

Last Updated on april 12, 2024 by Emelie

Investmentbolag med fokus på tillväxtmarknader kan vara ett bra alternativ till en tillväxtmarknadsfond, liksom ett bra instrument för bättre diversifiering i portföljen. Men hur vet man att ett investmentbolag är särskilt inriktat på tillväxtmarknader – och vilka olika alternativ finns att tillgå?

Investmentbolag är bolag som bygger sin verksamhet på att investera kapital i andra bolag – ungefär som en fond.

Det finns i huvudsak två kategorier av investmentbolag; de som primärt agerar utifrån ett maktperspektiv och som genom stora investeringar vill kunna påverka och styra över hur de olika innehaven drivs, samt de som istället har långsiktig värdeutveckling och ökat substansvärde för aktieägarna som främsta syfte.

Vidare kan investmentbolag också ha olika inriktningar – om än ofta något mindre nischat än fonder. I regel görs urval och bedömningar av investeringsalternativ i första hand utifrån varje enskilt bolags individuella förutsättningar och kvaliteter, snarare än utifrån vilken bransch eller inrikting de tillhör.

Med det sagt har många investmentbolag ändå ett visst typ av riktat fokus – till exempel på bolag hemmahörande på en viss regional marknad, på onoterade aktier med lägre kreditbetyg eller på företag verksamma inom en viss bransch.

Hur hittar man investmentbolag med fokus på tillväxtmarknader?

Tillväxtmarknader är marknader som har en betydligt snabbare ekonomisk tillväxt än övriga länder. Ofta rör det sig om tidigare utvecklingsländer som genomgår en transformering från jordbrukssamhälle till mer industrialisering, global export och så vidare.

Tillväxtmarknader har sämre likviditet och är mer instabila än redan etablerade marknader, varför risken är högre. Samtidigt finns också en stor utvecklingspotential som kan komma att ge riktigt bra avkastning.

Vill man investera i tillväxtmarknader finns några olika alternativ att välja mellan – varav ett investmentbolag med tyngdpunkt på just tillväxtmarknader är ett av dem. Vidare kan man också spara i en tillväxtmarknadsfond eller köpa enskilda aktier i bolag verksamma på tillväxtmarknader.

Som nämndes ovan har investmentbolag ofta inte en riktigt lika koncentrerad inriktning som fonder, varför det kan vara lite knepigare att hitta ett som uttryckligen investerar mycket i marknader som till exempel Indien, Kina, Brasilien och andra länder på stark ekonomisk frammarsch.

Många investmentbolag har vidare också innehav på olika marknader av vilka olika tillväxtregioner är några av dem.

Svenska investmentbolag med innehav i tillväxtmarknader

Nedan finner du tre exempel på företag som kan vara intressanta om du vill köpa aktier i ett investmentbolag med engagemang i tillväxtmarknader.

  • Vostok Emerging FinanceSvenskt börsnoterat investmentbolag som investerar i privata fintechbolag på olika tillväxtmarknader. Vostok Emerging Markets är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, bolaget tar minoritetsandelar och arbetar som aktiva investerare med styrelseposter i samtliga portföljinnehav.Vostok har bland annat tunga ägarposter i Konfio, Creditas, Jumo och Nibo.
    Läs mer om Vostok Emerging Markets, se nyckeltal och studera aktiens värdeutveckling. 
  • EQT är svenska Investors dotterbolag. Investmentföretaget har ett uttalat globalt fokus – om än ej mot tillväxtmarknader specifikt, men flera stora innehav finns i Kina (vilket fortfarande räknas som just en tillväxtmarknad) och Vietnam. EQT investerar i, förvaltar och äger bolag inom olika branscher över hela världen med målsättningen att skapa mervärde och bygga starka, hållbara affärsverksamheter. Ett par av EQT’s innehav i Kina och Vietnam är Desotec, China Shine, Dataflow och ILA Vietnam.
    Läs mer om EQT, se nyckeltal och studera aktiens värdeutveckling. 
  • VNV GlobalVNV Global har flera intressanta innehav på ett flertal tillväxtmarknader i både Afrika, Asien och Östeuropa. Bolaget är ett svenskt, börsnoterat investmentbolag som sedan drygt tio år tillbaka aktivt har valt att rikta in sig på framförallt techbolag med hög tillväxtpotential.VNV Global är bland annat ägare i Property Finder, Gett, SWVL, Shohoz samt Shwe Property.
    Läs mer om VNV Global, se nyckeltal och studera aktiens värdeutveckling.

Läs på om bolagen och studera innehav samt strategi

Vostok Emerging Finance är ett bra exempel på ett investmentföretag med en uttalad inriktning på just emerging markets – det vill säga tillväxtmarknader. Bolagets fokus förmedlas tydligt, såväl på företagets hemsida och inte minst i själva namnet.

Ofta är det emellertid sällan så tydligt. För att ta reda på om ett investmentbolag har några, många eller kanske inga innehav på marknader i till exempel Asien och Sydamerika gäller det att studera investeringsfilosofin, strategier, de aktuella portföljinnehaven etc. Något som förstås alltid är viktigt så att man vet vad det är man köper in sig i.

Börsportföljens innehav förändras också från tid till annan i samband med att nya förvärv görs och andra avyttras, varför det är bra att hålla sig uppdaterad om förändringar.

Som vi tog upp i början väljer investmentbolag i första hand sina case utifrån kvaliteter och förväntningar kopplade till bolaget i fråga, varför ett innehav på en tillväxtmarknad mycket väl kan adderas även om bolaget inte har ett uttalat, koncentrerat fokus på det.

Tips! Kika gärna på både svenska investmentbolag och utländska investmentbolag.