Substansrabatt

Vad är Substansrabatt – Investmentbolag aktier 2021

Last Updated on april 12, 2024 by Investmentbolag

Substansrabatt

Substansrabatt är ett begrepp inom företagsvärdering när substansvärdet för ett givet företags är högre än aktiemarknadens värdering av företagets aktie. När man som aktieinvesterare läser diverse bloggar och nyhetskanaler är det vanligast att man finner termen i samband med namnen på de många investmentbolagen som finns listade på Stockholmsbörsen. Många finns även listade i indexet OMX30. Anledningen till det är att substansrabatten är relativt enkel att applicera på dessa bolag som en konsekvens av att substansvärdet, som används för att hitta rabatten, beräknas med hjälp av företagets tillgångar.

Denna artikel har skrivits för att förklara vad den finansiella termen substansrabatt innebär och hur en investerare kan använda sig av begreppet för att förbättra sina investeringsbeslut och hitta aktier med positivt värde innan ett beslut tas om att genomföra en transaktion. Att handla aktier och värdepapper är precis som att gå ner till det lokala köpcentret för att handla ett par nya jeans eller en ny TV. Priset är viktigt och det är alltid gynnsamt om man kan köpa den produkt man söker efter till ett nedsatt pris.

Detta gäller så klart inte bara för fysiska produkter som exempelvis en jacka eller en TV utan principen appliceras så klart även på tjänster, en flygbiljett eller dylikt. Men likväl som för tjänster och fysiska produkter är aktier och värdepapper också något som handlas mellan flera olika aktörer så som banker, privatpersoner och andra finansiella aktörer. Med andra ord är det bra att leta efter en rabatt även när handelsvaran är ett värdepapper eller ett finansiellt instrument.

I ett investmentbolag är tillgångarna lättöverskådliga vilket ger investeraren möjlighet att komma upp med ett mer precist estimat av värdet på de tillgångar företaget äger. Detta som ett resultat av att investmentbolagens tillgångar utgörs av ägande av aktier i andra företag och således kan man få göra en robust beräkning av substansvärdet. Eftersom beräkningen av substansvärdet tenderar att bli mer robust och pålitligt i ett investmentbolag än i andra företag tack vare affärsverksamhetens natur blir även den beräknade substansrabatten mer precis eftersom de variabler som används för att genomföra beräkningen är mer korrekta och robusta.

Värdera företag – Ett exempel

Många läsare tycker att det är enklare att förstå olika begrepp som används för att värdera företag och göra en fundamental analys om koncepten förklaras med ett exempel. För att få en tydligare bild av vad substansrabatten faktiskt är antar vi att en aktie i investmentbolaget Industrivärden, ett av de äldsta och mest välkända på Stockholmsbörsen, handlas till det hypotetiska värdet 100SEK.

En investerare är intresserad av att handla aktier antingen i de bolag som ingår i Industrivärdens portfölj men innan han beslutar sig för att handla aktier i de enskilda bolagen sätter han sig ner och beräknar det aktuella substansvärdet för Industrivärden. Låt oss anta att beräkningen genererar siffran 120SEK. Med hjälp av det värdet kan han sedan beräkna substansrabatten som i detta fall blir 16,6 procent. Baserat på beräkningen är det en bra idé att köpa aktier i Industrivärden snarare än i de enskilda innehaven.

Med andra ord, substansrabatt per aktie är ett begrepp som används för att visa hur du som investerare kan införskaffa aktier i ett investmentbolag istället för att direkt handla portföljinnehaven och därigenom få ett något rabatterat pris. Genom att ha investmentbolag i sin portfölj får investeraren inte bara en attraktiv rabatt på innehavsbolagen, därutöver tillkommer den stora fördelen av ökad diversifiering.

Detta som ett resultat av att de allra flesta investmentbolagen har innehav i flera olika företag som ofta är spridda över flera olika branscher. För några ingår till och med utländska bolag i portföljen som potentiellt alltså kan handlas med substansrabatt och leda till bättre avkastning på det investerade kapitalet. Både Investor B, Latour och Kinnevik B är två investmentbolag som har utländska aktier i sina innehav.

Du visste kanske då att… substanspremie betyder i sin tur att innehavens totala värde är högre än aktiens pris. Att bolaget handlas till en premie.