skillnaden mellan investmentbolag och konglomerat

Skillnaden mellan investmentbolag och konglomerat

Last Updated on april 12, 2024 by Fiverr

Skillnaden mellan investmentbolag och konglomerat ligger främst i hur de driver och förvaltar sina innehav – men också i hur stora andelar de i regel köper upp samt hur begränsade de är till en specifik bransch eller nisch.  Bägge har dock som affärsidé att köpa och äga aktier i andra bolag, varför de kan vara lätta att blanda ihop.

Investmentbolag och konglomerat kan på flera sätt tyckas vara förvillande lika varandra som bolagsformer – vilket de också är. Bägges verksamheter går trots allt i grund och botten ut på att investera i andra bolag. Många likheter till trots finns emellertid också ett par skillnader, vilka kan vara bra att känna till om man exempelvis funderar på att investera.

I den här artikeln förklarar vi vad skillnaden mellan investmentbolag och konglomerat egentligen är, i syfte att förhoppningsvis reda ut eventuella frågetecken och bringa lite klarhet.

Investmentbolag – definition och förklaring

Ett investmentbolag definieras enligt Skatteverket utifrån tre kriterier; företagets verksamhet består uteslutande eller närmast uteslutande av att förvalta värdepapper och liknande tillgångar, företaget har många aktieägare och företaget erbjuder med sin portfölj sina aktieägare god riskspridning.

Investmentbolag köper och äger aktier i andra bolag i syfte att dels få makt och kontroll över dem, men också för att nå framgångsrik tillväxt och ökat substansvärde för aktieägarna.

Aktieposterna handlar i regel om finansiella investeringar inom en viss bransch, en viss inriktning eller en viss sektor – exempelvis industri, teknologi och life science – inom vilka det dock kan finnas olika grenar och undersektorer.

I Sverige finns ett flertal kända investmentbolag noterade på såväl Nasdaq Stockholm Large Cap som Mid Cap – däribland Investor, Latour, Svolder, Bure Equity och Lundbergföretagen.

Konglomerat – definition och förklaring

Ett konglomerat kan också beskrivas som en typ av investmentbolag – alternativt en form av koncern. Ett konglomerat är en grupp av företag under samma ägare, men med sinsemellan olika typer av verksamheter inom olika branscher. Inriktningen är på så vis betydligt mindre nischad och begränsad än den investmentbolag tenderar att ha.

Skillnaden mellan  – vilka mer ofta köper stora aktieposter snarare än hela bolag – äger i regel de flesta konglomerat också sina innehav till 100%. I ett konglomerat tenderar också de olika innehaven att mer aktivt drivas som egna bolag under moderbolaget, medan det i ett traditionellt investmentbolag i större utsträckning handlar om förvaltning av en portfölj.

Exempel på kända bolag som definierar sig som konglomerat är bland andra norska Orkla Group, Sony Corporation, svenska Indutrade och Lifco och inte minst – Berkshire Hathaway, som leds av den legendariske investeraren Warren Buffett.

Så vad är då skillnaden mellan investmentbolag och konglomerat?

Sammantaget är skillnaden mellan investmentbolag och konglomerat följande:

  • Investmentbolag köper oftare stora aktieposter än hela bolag (även om helägda innehav också förekommer)
  • Konglomerat äger sina (ofta onoterade) innehav till 100%
  • Investmentbolag gör finansiella investeringar inom en viss bransch eller nisch
  • I ett konglomerat har bolagen sinsemellan olika typer av verksamheter inom olika områden – mindre nischat
  • Investmentbolag handlar i större utsträckning om att äga och förvalta en portfölj, medan konglomerat mer driver sina innehav som egna bolag

Som synes är skillnaderna relativt små, och likheterna desto fler. Att blanda ihop de bägge bolagsformerna kan således vara lätt hänt.

Många konglomerat kallas också för investmentföretag (vilket de på sätt och vis också är) då det är en benämning som är betydligt mer allmänt känd – de flesta känner relativt väl till termen investmentbolag, men inte lika många har hört talas om eller förstår innebörden av ett konglomerat.

Köpa aktier i investmentbolag vs konglomerat

När det kommer till att göra investeringar ser förfarandet likadant ut i investmentbolag som i konglomerat. Noterade bolag handlas med på börsen, via exempelvis nätmäklare som Avanza eller Nordnet.

För dig som önskar göra en placering är det med andra ord ingen skillnad i processen att köpa aktier i ett investmentbolag eller i ett konglomerat.

Flera gemensamma nämnare

Som nämndes ovan är traditionella investmentbolag och konglomerat på flera sätt mer lika än vad de är olika. Följande gemensamma nämnare kan identifieras mellan de bägge bolagsformerna:

  • Affärsidén handlar om att köpa och äga aktier i andra bolag
  • Flera olika innehav ger aktieägarna bra diversifiering – en aktie ger innehav i bolagets alla underliggande tillgångar/portföljinnehav
  • Både investmentbolag och konglomerat kan handlas till substansrabatt (eller substanspremie)
  • Ofta bra utdelningsaktier

Lästips för dig som vill veta mer om investmentbolag:

Investmentbolag eller fonder? Investeringsguide 2020

Vad gör ett investmentbolag?