vilka investmentbolag har bäst utdelning

Vilka investmentbolag har bäst utdelning?

Last Updated on april 12, 2024 by Fiverr

NAXS, Öresund och Traction är några av de svenska investmentbolag som för närvarande har bäst utdelning sett till faktiska kronor per aktie och direktavkastning. Men vad är skillnaden mellan utdelning och direktavkastning? Och varför är utdelningshistorik och utdelningstillväxt viktiga att kika på?

Investmentbolag är ett attraktivt aktieslag på flera sätt och likväl populära inslag i mångas portföljer. Dels handlas de i regel med substansrabatt, vilket i praktiken innebär att du får de underliggande tillgångarna till reapris, och dels ger de ofta riktigt bra och stabila utdelningar.

Regelbundna aktieutdelningar ger ett bra inflöde av kapital i portföljen, vilket i sin tur kan återinvesteras för att komma åt en ränta på ränta-effekt – men vilka investmentbolag har bäst utdelning?

Nedan listas de tio svenska investmentbolag med bäst utdelning per aktie just nu – följt av en övergripande guide till vilken betydelse såväl utdelning, som direktavkastning och utdelningstillväxt har när det kommer till att välja rätt investmentbolag.

Investmentbolag Senaste utdelning
Direktavkastning
Havsfrun Investment 1,50 kr/aktie 7,35%
NAXS 3,00 kr/aktie 6,38%
Öresund 3,00 kr/aktie 4,98%
Traction 4,20 kr/aktie 2,41%
Eastnine 1,35 kr/aktie 2,27%
Creades 3,50 kr/aktie 1,62%
Investor 9,00 kr/aktie 1,51%
Svolder 2,20 kr/aktie 1,23%
Bure Equity 1,00 kr/aktie 0,37%

Källa: Avanza. Klicka på länkarna för att komma till respektive akties sida hos Avanza. 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt investerade kapital vid investering i aktier. Ovanstående lista är inga tips eller köpråd, utan endast menade som inspiration. 

I tabellen ovan ses att högst direktavkastning – det vill säga den procent utdelningen utgör av total vinst per aktie – hittas hos Havsfrun Investment, följt av NAXS och Öresund. Bäst utdelning i kronor/aktie har däremot Investor, Creades och Traction stått för. Men vad är då skillnaden – och vad är viktigt att beakta vid jakt på de investmentbolag som har bäst utdelning? Låt oss bena ut några frågetecken.

Basfakta: Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag är ett bolag vars affärsidé bygger på att köpa och äga aktier i andra bolag. Investeringar görs dels för att få makt och kontroll över de bolag man investerar i, men syftet är också att öka aktieägarvärdet genom att förvalta och utveckla verksamheterna.

Enligt Skatteverket behöver följande tre kriterier uppfyllas för att ett företag ska klassas som ett investmentbolag:

  • Bolaget har ett stort antal aktieägare
  • Verksamheten består uteslutande eller närmast uteslutande av förvaltning av värdepapper och liknande tillgångar
  • Bolagets aktieportfölj ger aktieägarna bra riskspridning

När du köper aktier i ett investmentbolag blir du indirekt ägare till alla de underliggande tillgångar som investmentbolaget i sin tur äger i sin portfölj. På det sättet påminner investmentbolag, som investeringsalternativ, mycket om fonder (vilka dock oftast har betydligt fler innehav i portföljen än investmentbolag).

Vidare finns också ett par olika typer av investmentbolag; traditionella investmentbolag respektive private equity (riskkapitalbolag). Traditionella investmentbolag investerar främst i noterade bolag, medan så kallade private equity-företag istället har som affärsidé att framförallt köpa in sig i onoterade bolag – alternativt noterade bolag som sedan avnoteras.

Genom att äga aktier i ett investmentbolag får du automatiskt exponering mot flera olika bolag, vilket ger en bra diversifiering – det vill säga riskspridning. Givet den bredare riskspridningen rekommenderas ofta investmentbolag som bra nybörjaraktier, men de är likväl populära bland mer erfarna investerare också. 

Lästips: Vad gör ett investmentbolag?

Investmentbolag är ofta utmärkta utdelningsaktier

Som inledningsvis nämndes är investmentbolag kända för att ge både hög och stabil utdelning. Flera investmentbolag – såväl svenska som utländska – har haft en obruten utdelningstrend i många år. Många har dessutom även lyckats höja sin utdelning för varje år, eller nästintill varje år.

Varför just investmentbolag ofta ger bra utdelning kan härledas mycket till skatteregler. Genom att dela ut hela eller stora delar av de utdelningar bolaget erhåller från sina portföljinnehav, undviker man nämligen dubbelbeskattning. Sedan krävs det förstås att såväl bolaget som de underliggande tillgångarna går bra och ger vinst, men överlag är många investmentbolag bra utdelningsaktier.

Vad är skillnaden mellan utdelning och direktavkastning?

Utdelningen för en aktie anges alltid i kronor per aktie. Beloppet bestäms av styrelse och majoritetsägare på en bolagsstämma (vanligen en årsstämma) och sätts utifrån föregående års vinst och ekonomiska resultat. Väl beslutad ändras utdelningen i regel inte förrän det är dags att bestämma nivån för nästkommande utdelning.

Direktavkastning anges alltid i procent, och visar hur stor del utdelningen utgör av aktiens pris. För en aktie som kostar 100 kronor och har en utdelning på 3 kronor, är således direktavkastningen 3% (3/100 = 3%).

Eftersom direktavkastningen mäts i förhållande till aktiekursen, vilken ju ständigt förändras, är den till skillnad från utdelningen inte ett statiskt värde. Förändras aktiekursen, förändras också direktavkastningen.

Vilka investmentbolag har bäst utdelning – och bäst direktavkastning?

Som synes i tabellen ovan är det inte alltid aktierna som har bäst utdelning – alltså krona per aktie – som också har bäst direktavkastning. Detta eftersom direktavkastningen, som nämndes ovan, står i relation till aktiens pris – en utdelning på 3 kronor för en aktie som kostar 100 kronor ger förstås högre direktavkastning än en utdelning på 3 kronor för en aktie som kostar 500 kronor.

För att identifiera investmentbolag med riktigt bra utdelningsaktier är det viktigt att inte bara stirra sig blind på utdelningsbeloppet – man bör också kika på utdelningshistorik, utdelningstillväxt samt direktavkastning.

Utdelningsbeloppet är förstås intressant eftersom det talar om hur många kronor och ören du erhåller per aktie vid nästa utdelning – vilka är pengar som kan återinvesteras och förhoppningsvis ge ännu bättre utdelning nästa gång.

Utdelningshistoriken är viktig för att se hur pass stabil bolagets utdelningstrend varit bakåt. Har de behövt slopa eller sänka många utdelningar? I sådana fall varför? En ojämn och svajig utdelningshistorik kan exempelvis ofta tyda på obalans i finanserna. Historisk avkastning är förstås heller ingen garanti för framtida avkastning, men det kan likväl ge en bra fingervisning om bolagets status.

Vidare är direktavkastningen också mycket viktig. Ju högre direktavkastning desto bättre kan tyckas – men så är inte alltid fallet. En alltför hög direktavkastning innebär ofta en dålig framtida tillväxt – vilket ger en begränsad uppgång i aktiekursen.

Ett investmentbolag som delar ut det mesta av (eller till och med hela) vinsten, gör inga eller väldigt små investeringar i verksamheten. Utan investeringar blir det svårt för företaget att utvecklas vidare, vilket i sin tur får negativ effekt på totalavkastningen.

En direktavkastning som plötsligt stiger mycket är också något att vara uppmärksam på. Det hänger nämligen ofta ihop med en sjunkande aktiekurs, vilket i sin tur förstås kan indikera att företaget går dåligt.

Så här hänger det ihop: En aktie som idag kostar 300 kronor och har en utdelning satt till 5 kronor per aktie har en direktavkastning på 5/300 = 1,6%. Om aktiekursen imorgon sjunker till 250 kronor blir direktavkastningen istället 5/250 = 2%.

Vad räknas då som en hög direktavkastning? Snittet på Stockholmsbörsen ligger på mellan 1-4%, varför allt över ca 5-6% kan sägas vara i det högre spannet.

Utdelningstillväxten är en viktig variabel

Vid sidan av utdelningsbelopp, utdelningshistorik och direktavkastning är också utdelningstillväxten en viktig faktor. Ett investmentbolag med bra utdelningstillväxt lyckas höja sin utdelning för varje år – eller nästintill varje år.

Bra utdelningstillväxt indikerar att företaget i fråga går bra och gör ökade vinster, varför möjligheten att dela ut mer pengar till ägarna också uppstår. Ett investmentbolag med hög utdelningstillväxt har ofta lite lägre direktavkastning, men en bättre totalavkastning på sikt.

Sammanfattningsvis kan sägas att :

  • Hög direktavkastning ger mer pengar i plånboken nu – det är mer lönsamt på kort sikt
  • Hög utdelningstillväxt innebär ofta lägre direktavkastning här och nu, men en bättre totalavkastning på lång sikt

Huruvida de bästa utdelningsaktierna för dig är sådana med hög direktavkastning alternativt hög utdelningstillväxt beror således på vilken sparhorisont du har och hur din investeringsstrategi ser ut.

Substansrabatten ger utdelningsaktier till reapris

Investmentbolag handlas ofta till en så kallad substansrabatt, vilket innebär att aktiens pris är lägre än bolagets substansvärde per aktie. Det blir alltså billigare att köpa en aktie i ett investmentbolag än att köpa enskilda aktier i alla de underliggande tillgångarna.

Substansrabatten är förstås attraktiv för dig som investerare och en av de faktorer som gör investmentbolag fördelaktiga när det kommer till utdelningsaktier. Motsatsen till substansrabatt – det vill säga när aktiens pris överstiger värdet av de underliggande tillgångarna – kallas för substanspremie.

En substanspremie kan till exempel vara befogad om marknaden bedömer att företaget har stor potential och känner ett stort förtroende för ledningens sätt att driva bolaget.

Lästips: Varför handlas investmentbolag till rabatt? (substansrabatt)

Mest ägda investmentbolagen hos Avanza

Ett eget aktivt val och en egen, individuell riskbedömning är alltid viktigt inför en investering – men att se och inspireras av hur andra handlar kan likväl vara både intressant och hjälpsamt. Bra, välmående och stabila bolag lockar trots allt fler investerare.

Följande fem är de investmentbolag som för närvarande har flest ägare hos Avanza – samtliga med bra, långtgående utdelningstrender och bra direktavkastning:

Investor

Alla svenska investmentbolags mesta urmoder – tillika det överlägset mest populära bland svenska privatsparare.

Investor är ett typiskt så kallat maktbolag, som främst köper och äger aktier i andra företag i syfte att ta kontroll över dem. Bolaget har framgångsrikt drivits av familjen Wallenberg sedan uppstarten för ett drygt sekel sedan.

Bolaget har ett starkt industriellt fokus, och kärninnehaven utgörs av bland andra ABB, AstraZeneca, Electrolux, Atlas Copco, Husqvarna och Ericsson.

Köp Investor hos Avanza.

Latour

Investmentbolag med en investmentverksamhet och en industriverksamhet. Familjen Douglas kontrollerar bolaget via det privata företaget Wasatornet.

Bland kärninnehaven återfinns bland andra ASSA Abloy, Securitas och Sweco – vilka sammantaget utgör omkring 70% av den totala portföljen.

Köp Latour hos Avanza.

Industrivärden

Industrivärden har LE Lundbergföretagen som största ägare, vilket i sin tur också är ett av Sveriges största investmentbolag.

I Industrivärdens portfölj återfinns bland andra Sandvik, Skanska, SSAB, Ericsson och Volvo.

Köp Industrivärden hos Avanza.

Svolder

Mindre investmentbolag än föregående tre, men listat på Nasdaq Stockholm sedan 1993. Svolder investerar främst i små och medelstora svenska börsnoterade bolag – däribland Magnolia, Beijer Group, Elanders Group och Xano.

Köp Svolder hos Avanza.

Bure Equity

Bure Equity är liksom Svolder också en yngre aktör jämfört med långkörare som Investor, Kinnevik och Latour. Icke desto mindre en framgångsrik sådan dock.

Bure Equity är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap, och bland kärninnehaven finns bland andra MedCap, Vitrolife och Cavotec.

Köp Bure Equity hos Avanza.

Vilket är bästa investmentbolaget att investera i på sikt?

Det är förstås svårt säga, och endast något man kan spekulera om. Vidare beror det också på vilken strategi du har, och vilken risknivå du känner dig bekväm med.

Är du främst ute efter hög direktavkastning som ger ett inflöde av kapital här och nu är en del bolag bättre än andra. Värdesätter du däremot en bättre långsiktig värdeutveckling med lite lägre direktavkastning men desto högre totalavkastning, kan helt andra investmentföretag vara att föredra.

Större, mer mogna investmentbolag som Investor, Latour och Lundbergföretagen kan vara attraktiva val om du vill satsa på stabila utdelningstrender och hög utdelning – men en något mer dämpad tillväxt. Vill du istället investera i mindre bolag som har chans att snabbt öka substansvärdet kan mindre uppstickare som Svolder och Bure Equity passa bättre.

Viktigt är att alltid göra research om företagen du är intresserad, sätta din egen strategi och bestämma din risknivå i syfte att kunna fatta väl genomtänkta investeringsbeslut.

Tips! I artiklarna Investmentbolag eller fonder? Investeringsguide 2020 och Hur många investmentbolag ska man äga? Tips & råd 2020 finns mer att läsa om utdelning i investmentbolag samt hur man hittar de bästa investmentbolagen.