hur många investmentbolag ska man äga

Hur många investmentbolag ska man äga? Tips & råd

Last Updated on april 20, 2024 by Investmentbolag

Hur många investmentbolag ska man äga egentligen? Eller hur få? Det beror till stor del på vilken typ av investmentbolag man satsar på – det vill säga hur pass breda/snäva de är i sina investeringar. Som alternativ till en indexfond brukar aktier i 4-5 olika investmentbolag fungera bra. 

Investmentbolag är populära aktier att äga då de ger en bra diversifiering och bred exponering utan att man själv behöver tänka på att bygga ett brett innehav. Många föredrar att köpa aktier i investmentbolag som alternativ till indexfonder (eller aktivt förvaltade fonder) då även investmentbolag ger bra spridning – och dessutom en potentiellt högre avkastning.

Antal investmentbolag som bör inkluderas i portföljen varierar utifrån syftet med dina investeringar, hur ditt övriga innehav ser ut samt vilken typ av investmentbolag du är intresserad av.

Vad menas med ett investmentbolag? Definition och förklaring

För att veta hur man ska tänka kring antal investmentbolag och hur man kan planera sin portfölj är det förstås viktigt att först och främst känna till vad ett investmentbolag är.

Ett investmentbolag är ett företag (börsnoterat eller inte börsnoterat) vars affärsidé går ut på att köpa och äga aktier i andra bolag. Genom att köpa aktier i ett investmentbolag får man således andelar i alla de innehav investmentbolaget har i sin portfölj. Vissa likheter med fonder finns alltså, men också ett flertal olikheter.

Investmentbolag praktiserar, till skillnad från fonder, ett aktivt ägarskap i de bolag de har andelar i – ofta genom tunga styrelseposter. Istället för att bara vara passiva ägare är investmentbolag med andra ord högst delaktiga i att förvalta, driva och utveckla de bolag de är delägare i.

Förvärv görs huvudsakligen i syfte att få makt över andra bolag eller för att generera en långsiktig värdeökning och ett bättre substansvärde för aktieägarna. De flesta investmentbolag handlar oftast inte bara utifrån det ena syftet eller det andra, utan utifrån en kombination av bägge delarna.

Givet att investmentbolag också ger exponering mot flera underliggande tillgångar samt att de dessutom är billigare (ingen fondavgift och väldigt låg förvaltningskostnad), har bättre avkastningspotential, går snabbare att köpa och historiskt sett överlag gått väldigt bra kan de vara ett attraktivt alternativ till fonder.

Viktigt att tänka på är att aktier överlag är mer riskfyllda än fonder, samt att fonder är reglerade i fråga om minsta antal innehav. En fond måste innehålla ett minimum om 16 aktier, medan ett investmentbolag bara kan ha ett fåtal innehav om ledningen så vill.

Investmentbolag som alternativ till indexfond

En indexfond är det investeringsalternativ som ger dig absolut bredast exponering och bäst riskspridning på marknaden.

Indexfonder innehåller samma tillgångar som det index de är tänkta att replikera utvecklingen för – och med samma procentuella fördelning av tillgångarna – varför det inte sällan handlar om ett hundratal eller till och med ett tusental underliggande tillgångar.

Någon chans att få en avkastning som slår index finns emellertid inte med indexfonder, varför investmentbolag istället kan vara ett alternativ om man har den ambitionen.

Vill du satsa på investmentbolag istället för en indexfond är det viktigt att inkludera flera olika bolag för att få en bra diversifiering. Det räcker inte bara med ett.

Aktier i investmentbolag ger dig – precis som indexfonder och aktivt förvaltade fonder – exponering mot ett flertal underliggande tillgångar. Antalet är dock betydligt färre, ofta runt 10-20 stycken.

Många investmentbolag har också fokus på en viss nisch eller bransch samt en viss geografisk marknad, varför fyra-fem olika kan vara bra för att att få optimal exponering och riskspridning.

Satsa på säkra kort – välj bland de största

Bra investmentbolag finns det gott – såväl svenska som utländska. Att veta vilka man ska välja kan således vara lättare sagt än gjort. I synnerhet om man är nybörjare och har begränsad erfarenhet av både börsen och investmentbolag.

En väg att gå kan vara att satsa på de största och mest kända bolagen, de som i regel också är relativt trygga och som gått bra historiskt. Som svensk kan det också kännas mest bekvämt att välja svenska investmentbolag med innehav man känner till.

Några av de största svenska investmentbolagen (tillika mest ägda hos Avanza) är:

 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera i investmentbolag är alltid förenat med ett risktagande – det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Genom att välja ut 3-5 stycken av ovanstående köpvärda investmentbolag kan man skapa en bra diversifierad portfölj med exponering mot olika marknader och innehav.

Många av de största investmentbolagen har i regel en tyngdpunkt på värdebolag snarare än tillväxtbolag, varför avkastningspotentialen kan blir något lägre – men stabiliteten samtidigt bättre.

Välj bolag som ger dig en blandad portfölj

Hur många investmentbolag man bör äga kan egentligen sägas vara en sekundär fråga. Det beror nämligen på hur pass bred exponering och riskspridning dina innehav ger dig. Äger du fem investmentbolag som alla är inriktade på tunga industrier blir din exponering ganska snäv, trots att du har fem olika bolag i din portfölj.

Att investera i investmentbolag med olika nischer och olika branschfokus är ett bra sätt att skapa en blandad portfölj med god diversifiering.

Exempel på bolag att inkludera för ett så blandat och brett innehav som möjligt kan vara:

  • Latour Investmentbolag: Industrier och maskiner, fokus på bolag med global tillväxtpotential (har både börsportfölj och en helägd industrirörelse)
  • Kinnevik: Digitalisering och ny teknik
  • Vostok Finance: Nischade på fintechbolag på tillväxtmarknader – Asien, Sydamerika etc
  • EQT: Private Equity-bolag med fokus på små och medelstora tillväxtbolag med högre risk men också högre avkastningspotential
  • MedCap: Läkemedel, bioteknik och andra områden inom segmentet life science.
  • Lundbergföretagen: Ett av de mer defensiva investmentbolagen, med inriktning på fastigheter, skog och bygg.

Vidare är det förstås viktigt att läsa på om respektive bolags innehav inför en investering, så att man är medveten om vad det är man köper in sig i. När man köper aktier i ett investmentbolag är det nämligen inte möjligt inkludera vissa av de underliggande innehaven och exkludera andra.

Precis som när man köper andelar i en fond ingår samtliga av investmentbolagets tillgångar i aktien.

Investmentbolag som komplement i portföljen

Investmentbolag behöver inte nödvändigtvis användas som ersättning för en indexfond – de fungerar också utmärkt som komplement i portföljen. Till exempel om du aldrig tidigare handlat med aktier och vill ha en enkel och bra aktie att börja med.

Har du sedan tidigare en bra portfölj med olika fonder och önskar utöka innehavet med aktier i ett bolag eller två, är investmentbolag mycket bra att börja med. Här behöver du inte nödvändigtvis tänka lika mycket på diversifiering och antal bolag av olika slag, utan kan välja ett eller två du är intresserad av – förslagsvis något av de större och mer stabila.

Slutsats: Hur många investmentbolag ska man äga?

Sammanfattningsvis kan sägas att det beror på det övriga innehavet i din portfölj, samt huruvida syftet är att ha investmentföretag som alternativ till indexfonder eller aktiva fonder, eller som ett mindre komplement till övriga instrument.

Tre-fem investmentbolag med inriktning på olika branscher och gärna marknader är en bra rekommendation om du vill satsa på investmentbolag istället för indexfond. Har du däremot redan en välbalanserad portfölj med bra riskspridning och bara önskar komplettera med ett aktieköp fungerar det fint med endast 1-2 bolag.

Tips! Här på Investmentbolag.org finns fler intressanta artiklar om investmentbolag samt förslag på köpvärda investmentbolag 2020- läs till exempel om investmentbolag och substansrabattInvestmentbolag inom skog samt Investmentbolag med fokus på tillväxtmarknader.

Läs gärna mer på vår systersida Samuelssons Rapport om detta.