Investmentbolag

ETF och börshandlad fond med utdelning

ETF syftar till börshandlade fonder. Dessa fungerar genom att de äger utdelningsaktier och när utdelningen sedan kommer så betalar de i sin tur ut det till ETF:ens andelsägare. Utdelningarna kan antingen göras genom att pengar delas ut till de som har investerat i ETF, men det kan också göras genom att pengarna återinvesteras i de underliggande investeringarna som …

ETF och börshandlad fond med utdelning Läs mer »

investor investmentbolag

Investor investmentbolag: Svensk affärshistoria sedan 1916

Investor investmentbolag är Nordens största investmentbolag, tillika det med överlägset flest ägare bland privatsparare hos Avanza. Företagets huvudsakliga inriktning är mot industrier, och bland portföljinnehaven återfinns flera av Sveriges största och mest framgångsrika bolag.  Svenska Investor investmentbolag grundades för drygt ett sekel sedan av familjen Wallenberg, vilka genom stiftelser fortfarande besitter huvudsaklig kontroll över företaget. …

Investor investmentbolag: Svensk affärshistoria sedan 1916 Läs mer »

skillnaden mellan private equity och investmentbolag

Skillnaden mellan private equity och investmentbolag

Skillnaden mellan private equity och investmentbolag är främst att private equity-bolag har som affärsidé att investera i mindre, onoterade företag med stark tillväxtpotential. I traditionella investmentbolag består portföljen istället huvudsakligen av större och mer mogna börsnoterade innehav. Private equity – eller riskkapitalbolag som det heter på svenska – arbetar likt traditionella investmentbolag med att investera …

Skillnaden mellan private equity och investmentbolag Läs mer »

vilka investmentbolag har bäst utdelning

Vilka investmentbolag har bäst utdelning?

NAXS, Öresund och Traction är några av de svenska investmentbolag som för närvarande har bäst utdelning sett till faktiska kronor per aktie och direktavkastning. Men vad är skillnaden mellan utdelning och direktavkastning? Och varför är utdelningshistorik och utdelningstillväxt viktiga att kika på? Investmentbolag är ett attraktivt aktieslag på flera sätt och likväl populära inslag i …

Vilka investmentbolag har bäst utdelning? Läs mer »

investmentbolag eller fonder

Investmentbolag eller fonder? Investeringsguide 2021

Huruvida investmentbolag eller fonder är bäst beror mycket på hur pass riskbenägen du är, om du vill ha aktier eller fondandelar samt vilka förhoppningar och förväntningar du har på avkastningen. En egen individuell bedömning utifrån dina förutsättningar bör alltid göras, men sammanfattat kan sägas att: Investmentbolag kan passa bäst om du: Vill köpa aktier istället …

Investmentbolag eller fonder? Investeringsguide 2021 Läs mer »

hur många investmentbolag ska man äga

Hur många investmentbolag ska man äga? Tips & råd 2021

Hur många investmentbolag ska man äga egentligen? Eller hur få? Det beror till stor del på vilken typ av investmentbolag man satsar på – det vill säga hur pass breda/snäva de är i sina investeringar. Som alternativ till en indexfond brukar aktier i 4-5 olika investmentbolag fungera bra.  Investmentbolag är populära aktier att äga då de ger …

Hur många investmentbolag ska man äga? Tips & råd 2021 Läs mer »

Latour investmentbolag

Latour: Investmentbolag och industrirörelse sedan 1985

Svenska Latour Investmentbolag är ett svenskt så kallat blandbolag som inkluderar både en investeringsverksamhet och en industriverksamhet.  Företaget investerar i bolag som har egna varumärken och produkter, bra tillväxtpotential och möjlighet att expandera globalt. Investmentbolag AB Latour är tillsammans med bland andra Investor, Industrivärden och Lundbergföretagen ett av de mest populära investmentbolagen bland svenska aktiesparare. Företaget grundades år 1985, …

Latour: Investmentbolag och industrirörelse sedan 1985 Läs mer »

indexfonder eller investmentbolag?

Indexfonder eller investmentbolag – vad är bäst?

Huruvida indexfonder eller investmentbolag är det bästa investeringsalternativet beror bland annat på riskaptit, sparstrategi samt om man föredrar fonder eller aktier. Nedan finner du en bra guide till bägge alternativen, vilka likheter och olikheter som finns samt när det ena kan vara att föredra framför det andra.  Investmentbolag och indexfonder (eller fonder överlag egentligen) liknar …

Indexfonder eller investmentbolag – vad är bäst? Läs mer »