vad gör ett investmentbolag

Vad gör ett investmentbolag?

Last Updated on april 12, 2024 by Investmentbolag

Vad gör ett investmentbolag – och hur fungerar det? Enkelt förklarat arbetar investmentbolag utifrån en affärsmodell som bygger på att köpa, förvalta och äga aktier i andra bolag. Nedan hittar du mer information om hur investmentbolag fungerar och varför de kan vara bra att ha i portföljen.

Liksom namnet ”investmentbolag” antyder arbetar denna typ av företag efter en affärsmodell som bygger på att investera i andra bolag. Inte helt olikt fonder med andra ord.

Många investmentbolag strävar efter att anta en engagerad och delaktig ägarroll i de investeringar de gör, men det finns också de som förvaltar sina innehav mer passivt och som inte är lika hands on i hur de olika verksamheterna man är delägare i drivs.

Rent konkret arbetar investmentbolag med att genom kapitalinvesteringar gå in som delägare (antingen som majoritetsägare eller minoritetsägare) eller helägare, med målsättningen att få en positiv långsiktig värdeutveckling samt få makt över verksamheten.

Enkelt förklarat kan sägas att de gör precis samma sak som en privat aktiesparare – det vill säga köper aktier eller andra aktierelaterade värdepapper i bolag de tror på med förhoppning om att investeringen ska generera lönsamhet.

Vilken typ av bolag köper investmentbolag in sig i?

Det kan förstås variera mellan olika investmentbolag.

Många av de största och mest kända aktörerna – till exempel Investor, Kinnevik och Lundbergföretagen – har relativt breda börsportföljer, men samtidigt också någon typ av koncentrerad inriktning.

Investor är ett industrifokuserat företag med delägarskap i många stora bolag verksamma inom olika grenar av industrisektorn; däribland ABB, Electrolux, Astra Zeneca och SAAB. Ett par innehav inom finanssektorn finns emellertid också representerade med SEB och Nasdaq.

Även Kinnevik har tyngdpunkt på tillverkningsindustri och är vidare en koncern som utmärker sig med ett utpräglat entreprenörstänk och fokus på bolag med bra tillväxtpotential. Bland de största innehaven finns bland andra Zalando, Tele 2, Mathem.se, Omio och Global Fashion Group.

Lundbergföretagen skiljer sig något åt från Investor och Kinnevik då investeringarna koncentrerats mycket till fastighetssektorn. Investmentbolaget har innehav i bland andra Skanska, Hufvudstaden, skogsindustribolaget Holmen samt det egna, helägda fastighetsbolaget Lundbergs Fastigheter.

Vidare kan investmentbolag också ha inriktning på stora, etablerade företag med högt kreditvärde – eller mindre, mer oetablerade aktörer med högre tillväxtpotential och eventuellt lägre kreditvärde.

Givet att investmentbolag kan ha olika fokus både vad gäller inriktning och bransch samt typ av företag är det viktigt att läsa på och jämföra olika alternativ innan man köper aktier.

Investmentbolag är ett samlingsnamn på företag som investerar i andra företag, men inom segmentet finns det flera faktorer som kan skilja dem från varandra.

Kända utländska investmentbolag

I vår artikel Hur tjänar investmentbolag pengar? finns några av de största och mest kända svenska investmentbolagen listade, med en kort detaljerad information om respektive bolag. Svenska investmentbolag är av naturliga skäl de svenska småsparare oftast köper aktier i – men det finns också utländska aktörer som kan vara intressanta alternativ.

Några kända utländska investmentbolag är:

  • Berkshire HathawayBerkshire Hathaway är ett av de mest kända amerikanska investmentbolagen, men också ett av de mest kända globalt sett – eventuellt mycket på grund av dess VD och ordförande Warren Buffet.Bolaget har bland annat betydande innehav i bjässar som Apple Inc, Bank of America, Coca Cola, American Express Co och General Motors Co.
  • Blackstone GroupVärldens största investmentbolag, med både stora ägarinnehav och dotterbolag med fonder under sina vingar. Blackstone är liksom Berkshire Hathaway ett amerikanskt bolag, huvudkontoret ligger i New York och till några av de del- och helägda innehaven hör bland andra Luxury Resorts, Legoland och Universal Studios Parks.
  • Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)Franskt bolag (per definition snarare ett holdingbolag än ett investmentbolag egentligen) med fokus på lyxproduktbranschen. LVMH grundades år 1987 då det anrika modehuset Louis Vuitton, cognactillverkaren Hennessy och champagneproducenten Moët et Chandon gick samman.LVMH äger bland annat aktier i Dom Pérignon, Loewe, Dior, Fendi, Givenchy, Tag Heuer, Sephora och Royal van Lent.
  • OrklaNorskt bolag som är ett så kallat industrikonglomerat (samling av företag med olika verksamheter) vilket kan sägas vara en speciell typ av investmentbolag.Orkla är verksamt med Orkla Brands och Investments, har filialer i Norden, Östeuropa, USA och Asien och har ägande i varumärken som Abba Seafood, Pierre Robert, Grandiosa, Felix, LaMote och Jordan.Tips! Fler tips om utländska investmentbolag hittar du även här. 

Investmentbolag eller Private Equity?

Läser man om investmentbolag dyker även begreppet ”Private Equity” ofta upp. Private Equity kan översättas till riskkapitalbolag på svenska.

Den främsta skillnaden mellan ett investmentbolag och ett Private Equity-bolag är noterade vs onoterade aktier. Ett investmentbolag köper aktier i bolag noterade på börsen, medan ett Private Equity-bolag istället investerar i privata, icke-publika (det vill säga onoterade) bolag.

Private Equity-bolag kan också helt köpa upp noterade bolag för att sedan avnotera dem.

Inom kategorin riskkapitalbolag finns vidare också två subkategorier; Venture Capital och Buy Out. 

Venture Capital-bolag investerar framförallt i start ups och mindre, oetablerade företag genom att skjuta till ägarkapital, medan Buy Out-bolag istället riktar in sig på större etablerade företag med bra ekonomi. En Buy Out-investering görs också med både ägarkapital och banklån.

Idag har de flesta större investmentbolag innehav i såväl noterade som onoterade aktier, men det finns också renodlade Private Equity-bolag som endast fokuserar på olistade bolag.

Ofta aktiv förvaltning med syfte att ge långsiktig värdeökning -men också en maktposition

Precis som investmentbolag kan ha olika inriktningar vad gäller bransch och segment samt typ av företag, kan också syftet med varför de drivs se olika ut. Här brukar man framförallt tala om två olika huvudsyften.

Ett syfte är att med långsiktiga investeringar och smart förvaltning skapa bra tillväxt och över tid generera positiv avkastning till aktieägarna – det vill säga småsparare och andra investerare.

Ytterligare ett syfte kan vara att köpa så pass stora innehav i olika bolag att man blir majoritetsägare (i vissa fall till och med helägare) och på så vis får mycket makt och inflytande över hur verksamheterna ska drivas. Många gånger kan värdeökningen här vara av sekundär betydelse.

Det sistnämnda har stundtals medfört att viss kritik har riktats mot flera av de stora svenska investmentbolagen (vilka många har mäktiga ägarfamiljer bakom sig), då det ifrågasatts om det är aktieägarnas eller ägarfamiljens intressen som egentligen prioriteras.

Icke desto mindre är bolag som Investor och Kinnevik några av de mest populära aktierna att köpa, och givna innehav i många svenskars aktieportföljer.

Viktigt att poängtera är också att ingenting är svart eller vitt. De flesta investmentbolag driver verksamhet med syfte att både öka värdet och få mycket makt, men hos många kan det ena eller det andra väga lite tyngre.

Varför kan ett investmentbolag vara bra att köpa aktier i?

Aktier i investmentbolag är ofta populära bland sparare med begränsad erfarenhet av börsen och finansiella investeringar.

Genom att köpa aktier i ett investmentbolag får du automatiskt ägarandelar i samtliga av investmentbolagets innehav (aktier, obligationer och/eller andra typer av värdepapper), vilket förstås ger dig en bred exponering och en bra riskspridning.

Av den anledningen är investmentbolag ofta ett bra alternativ att komma igång med om man är nybörjare och tycker att det känns svårt att på egen hand sätta samman en bra balanserad portfölj.

Ska man välja investmentbolag eller fonder?

Både investmentbolag och fonder bygger sin verksamhet på att investera kapital i andra företag.

Fonder är i sig dock inga egna bolag med uttalad ägarstruktur, och de tillämpar heller inte ett aktivt delägarskap där de exempelvis innehar styreleseposter och bestämmer över hur innehaven de investerat i ska drivas.

Huruvida man ska välja att investera i ett investmentbolag eller en fond beror mycket på vilken strategi man har lagt upp för sitt sparande, hur pass riskbenägen man är och om man vill vara något mer aktiv i sina placeringar.

En fond är bekvämt på så sätt att förvaltningen helt och hållet sköts av någon annan. Dessutom har en fond ofta betydligt fler innehav i sin portfölj vilket i sin tur ger bättre exponering och bättre riskspridning. Den maktfaktor man eventuellt kan ha betänkligheter kring med investmentbolag finns inte heller.

Aktier i ett investmentbolag ger också bra exponering och bra riskspridning – om än ofta lite mindre än med fonder då många av innehaven förvaltas väldigt aktivt. Med detta alternativ slipper man också fondavgift, och många investmentbolag har även utdelningsaktier som kan ge årlig utdelning.

Sparare kan också känna sig trygga med att investmentbolag är proffs på att investera kapital och förvalta det på bästa sätt.

Att köpa aktier kräver i regel lite mer tid och engagemang än om man köper fonder, men är man nyfiken på aktier och vill börja med ett brett, stabilt och relativt enkelt alternativ kan ett investmentbolag passa mycket bra.

Vad är skillnaden mellan investmentbolag och holdingbolag?

Det kan vara lätt hänt att blanda ihop investmentbolag och holdingbolag eftersom bägge investerar i aktier i andra företag och på så vis påminner om varandra i konstruktion och affärsmodell.

Skillnaden är dock att ett holdingbolag i regel är mer av ett moderbolag i en permanent koncern med innehav i samma eller liknande branscher (dotterbolag), medan ett investmentbolag i större utsträckning sysslar med investeringar på nya marknader, mer renodlad finansiell förvaltning samt köp och försäljning av innehav.

Sammanfattning

  • Ett investmentbolag arbetar efter en affärsidé som bygger på att investera i andra bolag
  • Olika investmentbolag har olika inriktningar och fokus på sina investeringar – exempelvis olika branscher och segment
  • Private Equity-bolag är en speciell typ av investmentbolag som fokuserar på att köpa onoterade bolag, alternativt köpa upp noterade bolag och sedan avnotera dem
  • Private Equity-bolag kan delas upp i Venture Capital eller Buy Out
  • Det finns två huvudsakliga syften med vilka investmentbolag drivs; att åstadkomma långsiktig värdeökning och generera bra avkastning för aktieägarna, alternativt att få ett starkt inflytande och mycket makt i de bolag som investeras i. De flesta investmentbolag agerar efter bägge syftena, men fördelningen dem emellan kan variera
  • Aktier i investmentbolag är billigare än fonder och ger också bra diversifiering och bred exponering, varför de kan vara ett bra alternativ till fonder och för nybörjare med begränsad erfarenhet av börsen

Läs mer här.