Utländska investmentbolag

Utländska investmentbolag

Last Updated on april 12, 2024 by Investmentbolag

Investmentbolag arbetar enligt en affärsmodell som bygger på att investera kapital i andra bolag – antingen utifrån ett maktsyfte eller för att öka substansvärdet för aktieägarna. Utländska investmentbolag kan vara ett intressant alternativ att inkludera i portföljen om man önskar en mer global diversifiering. 

Investmentbolag finns det gott i såväl Sverige som i andra delar av världen. För många svenska privatsparare har svenska investmentbolag en given plats i aktie- och fondportföljen – mycket för att det ter sig naturligt att man som svensk intresserar sig mer för svenska aktier.

Att lyfta blicken och även titta på utländska investmentbolag kan emellertid vara värdefullt då dessa ger en mer global diversifiering med exponering mot andra marknader.

I den här artikeln gör vi en djupdykning i utländska investmentbolag och lyfter alltifrån hur man investerar till vilka kända aktörer det finns på marknaden. Först ut – en lista över intressanta nordamerikanska och icke nordamerikanska investmentbolag.

Nordamerikanska investmentbolag

Berkshire Hathaway
Blackrock
Brookfield Asset Management
Danaher
Fairfax Financial Holdings
Liberty Global Class
Loews
Markel Corp
State Street
Anheuere Busch InBev
eQ
Aurelius

Icke nordamerikanska investmentbolag

Louis Vuitton Moët Hennessy (Frankrike)
Pernod Ricard (Frankrike)
Group Brussel Lambert (Belgien)
Ackermans & Van Haaren (Belgien)
Ahold Delhaize (Holland)
GIMV Investeringsmaatschappij Voor Vlanderen (Belgien)
Sampo (Finland)
Capman (Finland)
Loudspring (Finland men handlas också i Sverige)
Taaleri (Finland)
Small Cap Danmark (Danmark)
Scandinavian Private Equity (Danmark)
Orkla (Norge)
Aker (Norge)
Exor (Italien)
Fiat Chrysler Automobiles (Italien)

Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktie hos Avanza. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning – investmentbolag kan både öka och minska i värde. 

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag är ett bolag som arbetar utifrån affärsidén att äga aktier i andra aktiebolag. Investmentbolag liknar på detta sätt fonder, men det finns flera väsentliga skillnader mellan de bägge.

Ett investmentbolag bedriver en betydligt mer aktiv förvaltning av sina innehav än vad en fond gör – bland annat genom att inneha tunga styrelseposter och använda sin rösträtt för att styra och påverka de olika bolagen man investerat i.

Ett investmentbolag har också en mer uttalad ägarstruktur, inte sällan med en VD som själv är stor aktieägare i bolaget och som således har personliga intressen i verksamheten.

Vidare har investmentbolag i regel färre innehav än en fond, samt har ett tydligt fokus på en specifik bransch eller ett specifikt segment. Maktaspekten är också typisk för investmentbolag.

För dig som investerare ligger den främsta skillnaden i att investmentbolag investeras i med aktieköp, medan fonder investeras i med köp av fondandelar. Investmentbolag är också betydligt billigare än fonder då förvaltningsavgiften är väsentligt mycket lägre.

Utländska investmentbolag

Utländska investmentbolag bygger på samma grundidé som de svenska – det vill säga att investera kapital i andra verksamheter.

Även de utländska investmentbolagen kan ha makt som primär drivkraft, alltså att genom kapitalinvesteringar skaffa sig en maktposition i de bolag de investerar i för att kunna styra verksamhetens fortsatta utveckling. Men det kan också vara att öka substansvärdet för aktieägarna.

Precis som i svenska investmentföretag är det emellertid sällan svart eller vitt, utan många aktörer jobbar efter bägge agendorna – om än med tyngdpunkt på den ena eller den andra.

Vissa skillnader mellan utländska och svenska investmentföretag finns dock – framförallt beträffande reglering och skatteregler. Alla länder har olika lagar och regler för förtagande och beskattning, varför villkoren för investmentbolag i olika länder kan se lite olika ut.

Investmentbolag eller enskilda aktier?

Alla de aktier som ingår i ett investmentbolag går också att köpa separat var för sig. Det finns emellertid flera fördelar med att investera i ett investmentbolag istället för att köpa aktierna enskilt.

Först och främst blir det i regel lite billigare. Många investmentbolag handlas till substansrabatt, vilket väldigt förenklat kan förklaras som att man får en slags mängdrabatt. Aktierna blir alltså billigare att köpa klumpvis genom ett investmentbolag, än att köpa dem var för sig.

Bättre riskspridning är ytterligare en viktig fördel. Investmentbolag köper och äger aktier i många olika bolag – och är dessutom riktiga investeringsproffs – varför du många gånger får en bättre och mer balanserad diversifiering än om du skulle köpa enskilda aktier.

Här kan också utländska investmentbolag vara särskilt hjälpsamma då många ofta har sämre insikt och kunskap om utländska aktier än svenska.

Utländska investmentbolag

Genom att investera i ett utländskt investmentbolag slipper du sätta dig in allt för mycket i detaljer kring det land eller den marknad du investerar i. Det gör investmentbolaget åt dig.

Det du behöver göra är att analysera det specifika investmentbolaget. Har de dedikerade ägare? Har VD:n eller CEO:n själv aktier i bolaget? I sådana fall är han ju personligen angelägen om företagets utveckling. Titta också på nyckeltal och historiska data för att bilda dig en uppfattning om det här bolaget är värt att investera i.

När detta är gjort och du har hittat det utländska investmentbolag du vill investera i, får du helt enkelt riskspridning och diversifiering på köpet. Investmentbolagens affärsidé är att äga aktier i andra bolag, varför de som tidigare nämnts fungerar lite som fonder fast med färre innehav.

Att hitta information gällande utländska investmentbolag kan vid första anblick tyckas komplicerat. Men lägger man lite tid på att söka sig omkring på forum och bloggar så hittar man ganska snart en hel del matnyttig information. En utgångspunkt.

Börja i den änden och titta som sagt på hur bolaget presterat de senaste 5 åren. Kom ihåg att inte göra en för stor investering sett till ditt totala kapital.

Utländska investmentbolag

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Onoterade aktier handlas inte på en börs och finns inte på någon av de stora handelsplatserna, till exempel OMX eller Dow Jones.

Kända utländska investmentbolag värda att kika närmare på

Som synes i listorna över nordamerikanska respektive icke nordamerikanska investmentbolag finns det en hel del alternativ att välja bland. De amerikanska bolagen är både många och tillhör världens största (föga förvånande kanske med tanke på att USA också är världens största ekonomi och står för drygt 60% av världsindex).

Icke desto mindre finns också en hel del icke amerikanska investmentbolag och private equity-bolag som också de är stora spelare på den globala marknaden.

Följande fem tillhör några av de mest kända utländska investmentbolagen och kan alla vara värda att titta närmare på om man önskar addera en sådan typ av investering till sin portfölj.

 • Berkshire Hathaway: Att skriva en lista över kända utländska investmentbolag utan att ta med Berkshire Hathaway är i det närmaste omöjligt. Bolagets CEO tillika styrelseordförande Warren Buffet är om möjligt nästan mer känd än Berkshire Hathaway som sådant, och benämns av många med epitetet världens bästa investerare.En investering i Berkshire Hathaway ger dig bland annat andelar i internationella tungviktare som Apple Inc, Coca Cola, Bank of America och American Express – för att bara nämna några.
  Här kan du läsa mer om Berkshire Hathaway och se aktiens värdeutveckling. 
 • Blackstone Group: Blackstone Group är världens största investmentbolag med flera verksamheter under sig – däribland det välkända (och stundtals ganska omstridda) fondbolaget Blackrock. Blackstone Group är ett amerikanskt bolag med ett innehav i bland andra Legoland, Universal Studios och Luxury Resorts.
  Här kan du läsa mer om Blackstone Group och se aktiens värdeutveckling. 
 • Pernod Ricard: Franskt investmentbolag som började sin resa som tillverkare av Pastis, men som sedermera utvecklade verksamheten till att fokusera på investeringar i andra bolag – i huvudsak inom destilleribranschen.Pernod Ricard är bland annat ägare av svenska Vin & Sprit (i vilket varumärket Absolut Vodka ingår) och är utöver det även storägare i Jameson Whiskey, Beefeater Gin samt Chivas Regal.
  Här kan du läsa mer om Pernod Ricard och se aktiens värdeutveckling. 
 • Fiat Chrysler Automobiles: Fiat Chrysler Automobiles är egentligen ett holdingbolag eller en koncern som i sin tur ägs av det italienska investmentbolaget Exor S.p.A. – grundat 1927 av Giovanni Agnelli. Familjen Agnelli är också den som fortfarande basar över Exor S.p.A. och således även Fiat Chrysler Automobiles.Bolaget äger förutom Fiat och Chrysler även varumärken som Alfa Romeo, Jeep, Maserati och Dodge.
  Här kan du läsa mer om Fiat Chrysler Automobiles samt Exor S.p.A. och se respektive akties värdeutveckling.
 • Ackermans & Van Haaren: Belgiskt investmentbolag som aktivt investerar i fem olika branscher och segment; marinindustri och marinteknik, private banking, fastigheter och äldrevård, energi och resurser samt tillväxtkapital.Bolaget fokuserar på långsiktiga, hållbara investeringar med aktivt ägande och värdeskapande förvaltning. Ackermans & Van Haaren finns för närvarande i drygt 150 länder och har över 21 000 anställda.Rent a Port, Anima Care, Verdant Bioscience och OncoDNA är några av bolagets innehav.
  Här kan du läsa mer om Ackermans & Van Haaren och se aktiens värdeutveckling. 

Hur investerar man i utländska investmentbolag?

Att köpa aktier i börsnoterade utländska investmentbolag är rent praktiskt inte svårare än att köpa aktier i svenska investmentbolag.

Såväl Avanza som Nordnet erbjuder ett generöst antal utländska alternativ på sina aktielistor, vilka man enkelt kan investera i om man är registrerad användare.

Viktigt att tänka på vid aktieköp i utländska investmentbolag (eller utländska bolag över huvudtaget) är förstås skatten. Du som investerare påverkas inte själv av att utländska investmentbolag i sig omfattas av andra beskattningsregler än svenska, utan det gäller alltså den skatten du själv ska betala på de affärer du gör.

Beskattning av utländska aktieinnehav kan upplevas som ett snårigt ämne som är svårt att förstå, men på Skatteverkets hemsida finns mängder av bra information att ta del av.

Där kan du till exempel läsa om vad som gäller kring källskatt, vilka stater Sverige har avtal med för att undvika dubbelbeskattning (eller skatteflykt), i vilka fall du kan ha rätt till avräkning av din svenska skatt och så vidare.

Värt att nämna är att skattebetalningar till andra länder inte är så krångligt som det låter. Får du utdelning på utländska aktier ska en källskatt betalas till det land i vilket bolaget är registrerat – denna dras automatiskt när utdelningen betalas ut till ditt konto.

Utländska investmentbolag vs fonder

Som tidigare nämnts liknar investmentbolag och fonder varandra i den mening att bägge bygger på en idé om att investera kapital i andra bolag – framförallt genom aktier, men också med andra värdepapper såsom exempelvis obligationer.

Viktiga skillnader finns dock, vilka vi också berörde i början av artikeln.

Vilket ska man välja att investera i då? Hur vet man vilket alternativ som passar bäst? Kort sagt – det beror på.

Ett investering i ett investmentbolag betyder köp av aktier, med allt vad det innebär gällande såväl risknivå som rösträtt, courtage, förväntad avkastning, utdelning och så vidare.

En investering i en fond betyder istället köp av fondandelar, vilket omfattas av helt andra förutsättningar och villkor – du betalar till exempel en (ofta dyrare) förvaltningsavgift, du får ingen rösträtt och både risk och förväntad avkastning är lägre.

Jämfört med vanliga aktier ger en fond bättre diversifiering, men givet att investmentbolag i sig investerar i så många olika innehav får man med dessa diversifieringen trots att det rör sig om aktier.

Vilket investeringsalternativ som passar dig bäst – utländska investmentbolag eller utländska fonder – är väldigt individuellt och beror på din investeringsstrategi, hur du känner för risk kontra avkastning etc.

Tänk också på att du faktiskt inte behöver välja antingen eller. Utländska investmentbolag och fonder är precis som svenska investmentbolag och fonder två olika saker, varför man med fördel kan inkludera bägge i sin portfölj (kolla bara att du inte får en alltför snäv dubbelexponering om en fond och ett investmentbolag har många lika innehav).

Har utländska investmentföretag någon förvaltningsavgift?

Investmentföretag är i regel betydligt billigare att investera i än aktivt förvaltade fonder som många gånger kan ha riktigt dyra förvaltningsavgifter.

Förvaltningskostnader tillkommer emellertid för investmentbolag också – såväl svenska som utländska – om än oftast mycket lägre än de för aktivt förvaltade aktiefonder (till och med lägre än för många indexfonder).

Förvaltningkostnaden är de pengar det kostar investmentbolaget att driva verksamheten. Denna kostnad är ingen fast, statisk kostnad utan en siffra som kan förändras från år till år. Det är därför viktigt att hålla ett öga på hur den ter sig.

För att ge något att jämföra med aktiefonders fondavgifter kan till exempel nämnas att Investors förvaltningskostnad i fjol uppgick till 0,18% och Industrivärdens till 0,15%.

Den procentuella förvaltningskostnaden går alltid att hitta i respektive bolags årsredovisning.

Fördelar & nackdelar

Fördelar utländska investmentbolag:

 • Bred exponering och riskspridning mot andra marknader än vad som fås med de svenska investmentbolagen
 • Enkla att handla hos både Avanza och Nordnet
 • Utländska investmentbolag kan ge dig innehav i stora företag som Apple, General Motors, Louis Vuitton, Jeep m fl
 • Investmentbolag är överlag bra investeringar som historiskt givit en bra avkastning

Nackdelar utländska investmentbolag:

 • Sämre insikt om vissa innehav – svenska sparare har naturligt mer kunskap om svenska företag
 • Ofta högre courtage än vid köp av svenska aktier