Fonder och investeringar | (Indexfonder eller värdepappersfonder)

Last Updated on april 12, 2024 by Investmentbolag

Indexfonder eller värdepappersfonder som man mer allmänt pratar om är en viktig del i varje investerares vardag. Det finns massor med typer av indexfonder där en del är aktiefonder där man sparar pengar i fonder som investerar i värdepapper på aktiemarknaden. Att investera i aktier har varit mycket lyckosamt under de senaste 30 åren och indexen över världen har stigit många hundra procent under denna period och det finns vissa marknader som stigit tusentals procent. En av svårigheterna med att investera sina pengar i denna typ av fonder är att det är väldigt svårt att förutsäga vilken typ av aktier som vilken region i världen som kommer att se en uppgång.

Räntebärande värdepapper

Vill man ta en lägre risk ska man istället titta på räntebärande värdepapper. Räntebärande placeringar förknippas ofta med låg risk och brukar vanligtvis användas till långsiktigt sparande eller för Exempel på räntebärande placeringar kan vara bankernas sparkonton, privatobligationer eller räntefonder. Även statliga papper som statsobligationer och den typen av värdepapper ingår i kategorin räntebärande papper.

Blandfonder

Vill man ta en lite högre risk än denna typ av papper kan blandfonder vara ett alternativ. Blandfonder är fonder som investerar i både aktier och räntebärande papper vilket gör risken något större men även möjligheten att tjäna mer pengar på investeringen.

Den vanligaste sparformen i Sverige är att fondspara. Det innebär att man köper andelar i en fond som sedan placerar pengar i antingen räntefonder, aktier eller en kombination av dessa. Det finns ett mycket brett utbud av olika fonder som har olika placeringsstrategier och olika inriktningar. En stor del av befolkningen sparar aktivt eller inaktivt i fonder. Sedan PPM systemet gjordes om ligger en stor del av våra pensioner i någon av de fonder som nämndes.

Räntor

Räntorna på penningmarknaden oavsett om det handlar om statsskuldväxlar eller bolån och räntor sätts av riksbanken som är Sveriges centralbank. Rksbanken bestämmer vilken nivå reporäntan eller styrräntan som den också kallas ska ha. Reporäntan är den ränta som motsvarar bankernas upplåningskostnad från riksbanken kan centralbanken på detta sätt påverka flera andra räntor i penningsystemet. Styrräntan påverkar i allra högsta grad även räntorna på den korta penningmarknaden vilket tex påverkar bankernas rörliga bolåneräntor.

Hedgefonder

Hedgefonder är en annan typ av fond som verkligen aktualiserades i samband med den globala ekonomiska kris som startade 2008. Det innebär kortfattat att man kan investera i fonder som går mot marknaden. Går aktier eller fondera nedåt kan denna typ av fond stiga i värde. Hedge är ett engelskt ord som betyder skydd eller gardering. Hedging är en benämning på en investeringsstrategi där man minskar eller eliminerar risken helt. Idag rekommenderar många att man ska ha en hedgefond åtminstone för att minska risken som det innebär att sparar i fonder. Det man bör tänka på är att fondens förvaltare spelar stor roll. Förvaltaren väljer själv fondens strategi och därmed styr han också fondens risk.