Investmentbolag

Investmentbolag 2020 🥇 De 51 bästa Investmentbolagen i Sverige

Last Updated on april 12, 2024 by Fiverr

Investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag. Investmentbolag är ett bolag för att förvalta, utveckla och långsiktigt äga andra företag. Investmentbolagen syftar primärt till att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga utveckling för sina ägare. Andra, som till exempel Industrivärden och Investor, är maktbolag som tillkommit för att kontrollera andra företag.

Varför skall man investera i investmentbolag?

 • Du köper in dig i företag och långsiktiga aktier som indirekt äger många andra företag. Att investera i investmentbolag blir då en utomordentlig riskspridning och diversifiering.
 • Det är kompetenta företagare som jobbar dagligen med att förbättra dina innehav. Kunskap och kompetens är på mycket hög nivå.
 • Ibland så är priset på ett investmentbolag lägre än värdet på de aktier som de äger i portföljen. Detta kallas substansrabatt. Substansrabatten kan uppstå av flera olika anledningar. Byte av ledning är en. Förändringar i portföljen är en annan. Det gör att substansrabatt inte alltid är att föredra. Det är alltid trevligt att få det du vill ha lite billigare i form av en rabatt (varierar oftast mellan 5-20%). Om det blir för mycket rabatt (kanske över +25-35%) så bör man vara försiktig. Detta kan bero på att något håller på att hända i bolaget som inte kommer att vara till fördel för dig. Oavsett substansrabatt eller inte. Det är viktigt att göra en noggrann analys av bolaget så att du vet vad du investerar i.

Fördelen med att investera i investmentbolag är att man själv slipper utvärdera och välja enskilda bolag, då investmentföretaget redan har gjort det urvalet. Du kan därmed relativt enkelt skapa en portfölj innehållande många olika bolag bara genom att äga ett eller ett fåtal bolag.

Det finns olika syften med denna typ av bolag. En del har syftet att långsiktigt öka värdet av innehaven till ägarna. Andra investmentbolag fungerar primärt som maktbolag med syfte att kontrollera andra företag. Investmentbolagen verkar ofta långsiktigt när de investerar i eller förvärvar bolag.

Jag har ett flertal liknande investmentbolag i de portföljer som finns tillgängliga på Samuelssons Rapport. Där har jag plockat ut de investeringsbolag som jag anser vara de mer robusta och som har framtiden för sig. Mer här om det.

Min favoritportfölj

Jag startade en portfölj 2012 med bara vad jag ansåg vara köpvärda investmentbolag och som jag kallat Lat men smart. Den har visat en mycket bra historisk avkastning genom åren. Denna portfölj är även mitt tips till en så kallad nybörjarportfölj. Här är visserligen inte alla men några av de långsiktiga aktier som ingår i portföljen idag.

[su_table]

Avanza Länkar Nordnet Länkar
Lundbergforetagen B Lundbergforetagen B
Latour B Latour B
Svolder B Svolder B
Investor B Investor B

 

Investmentbolag
investmentbolag

Är du intresserad av alla aktier som vi har med i vår investmentbolagsportfölj så kan du hitta det här.

Här hittar du våra resultat. Som du ser så har den med råge slagit både börsen, OMX index och det mesta som man använder som jämförelseindex. Jag rekommenderar dig att titta lite närmare på den och om du fortfarande är osäker så i varje fall jämföra den med andra aktieportföljer, fond, ETFer och index.

Glöm heller inte att portföljen startade redan 2012 och har många framgångsrika år på nacken med riktig handel. Det är med andra ord ingen fuskprodukt som bara tittar på historiken om hur det kunde ha blivit om man gjort så och så.

Det är alltid lättare att skapa en framgångsrik portfölj om du tittar i backspegeln och ser facit på hur du borde gjort. Att titta framåt och inte veta hur framtiden kommer att bli och ändå våga investera och skapa bra resultat.

Ja, det är mycket svårare och det är så du borde jämföra våra resultat. Hitta en fond eller liknande som har bättre resultat och jag rekommenderar dig att lägga dina pengar där istället.

Svenska Investmentbolag – lista (längre ned även utländska)

[button open_new_tab=”true” color=”accent-color” hover_text_color_override=”#fff” size=”large” url=”https://samuelssonsrapport.se/amember/signup” text=”Ja, jag vill prova på att bli medlem” color_override=””]

 

Index i Sverige – Samuelsson Rapports Investmentbolagsindex

Samuelsson Rapports Investmentbolagsindex innehåller aktierna Investor, Industrivärden, Kinnevik, Latour och Lundbergföretagen med lika vikt. Tillsammans utgör dessa fem bolag ca 94% av börsvärdet för de noterade investmentbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista. Nedan ser du utvecklingen.

Uppdateras veckovis – senaste uppdatering 13 april 2020

Investmentbolagsindex

SIX Investment- & förvaltningsbolag (SIXRXFIIF)

Ett annat index är SIX Investment- & förvaltningsbolag (SIXRXFIIF) dom består av följande:

Investmentbolag – Aktie Tick Vikt
Investor B INVE-B 38,31
Industrivärden A INDU-A 11,95
Havsfrun B HAV-B 0,05
Kinnevik B KINV-B 11,28
Lundbergforetagen B 10,09
Latour B 9,9
Ratos RATO-B 2,63
Öresund 0,95
Bure Equity 0,94
Vostok New Ventures 0,65
Creades 0,47
Traction 0,33
East Capital Explorer ECEX 0,33
Svolder B 0,31
NAXS NAXS 0,14
Strax 0,09

Detta är ett marknadsviktat index där de större företagen alltså påverkar mer, större börsvärde = större påverkan. Investor, vilket är störst, utgör ca 38%. Havsfrun är det minsta enligt börsvärde och utgör 0,05%.mJust nu är det dessa 17 företag som ingår.

IBINDEX

IBINDEX är ett annat investmentbolag index. Investmentbolags Index (ibindex) är ett aktieindex som har som mål att följa utvecklingen hos investmentbolagen och deras substansvärde på Stockholmsbörsen.  Indexet är viktat på substansvärdes rabatt/premium och uppdateras dagligen. Startdatum var 3 mars 2014 och initialavärdet sattes till 100. Investmentbolagen som har valts ut att ingå i ibindex ska uppfylla 2 kriterier. De ska vara noterade på Stockholmsbörsens (OMXS) huvudlista och de ska själva kvartalsvis publicera ett substansvärde. Indexet innehåller för närvarande 14 bolag.

 

Aktuellt substansvärde och substansrabatt idag

Substansvärdet kan vara intressant att följa i dina investeringsbolag. Om du vill följa investmentbolag substansrabatt och substanspremie så kan du gör det nedan.

Investmentbolagen – alla substansvärden

Uppdateras veckovis

 

Aktie Substansvärde Pris
Bure Equity 180.80 202.00 -11.73%
Creades A 420.00 567.00 -35.00%
Havsfrun Investment B 13.62 20.00 -46.84%
Industrivärden C 238.00 204.40 +14.12%
Investor B 572.00 483.00 +15.56%
Kinnevik B 234.72 226.10 +3.67%
Latour B 122.00 168.70 -38.28%
Lundbergföretagen B 385.00 411.60 -6.91%
NAXS 63.13 44.80 +29.04%
Öresund 103.00 104.40 -1.36%
Svolder B 120.00 105.00 +12.50%
Traction B 158.00 164.00 -3.80%
VNV Global 94.32 65.50 +30.56%

Vad är Substansrabatt? En förklaring av Substansrabatter

Här är en bra källa om du vill hitta aktuella  utländska och svenska substansrabatter.

Mer om substansrabatt

Investmentbolags substansvärde publiceras också regelbundet av bolagen vid varje kvartalsrapport. För att räkna ut ett investmentbolag substansvärde så tar du det samlade marknadsvärdet på ett investmentbolags innehav plus nettoskuld. Dela sedan det totala substansvärdet med antal börsnoterade aktier så får du sedan investmentbolagets substansvärde per aktie. Substansvärdet är summan av värdet på de tillgångar ett bolag äger. Substansrabatten är aktiens lägre värdering i förhållande till substansvärdet.

Vissa investmentbolag kan handlas till rabatt. Det innebär att deras aktie kostar mindre än vad du hade kunnat köpa portföljbolagen styckvis för. Vissa bolag handlas även till en premie om man tror att bolaget kommer att göra bra affärer framöver och således skapa ett mervärde. Det kan handla om att man värdesätter kompetensen och ledningen i investmentbolaget så högt att man är beredd att betala extra för det.

Vad är substansvärde? En förklaring av substansvärde

Vad betyder egentligen termen substansvärde som investmentbolagen ofta pratar om? Hur hänger börsen värdering av en aktie ihop med begreppen substanspremie och substansrabatt? En bra video som förklarar enkelt.

Substansvärde är ett företagsekonomiskt begrepp inom området företagsvärdering. Det används ofta som en värdering av investmentbolag (såsom de svenska Investor eller Industrivärden), som i sin tur är värdet på den del av de producerande bolagens tillgångar investmentbolagets ägande representerar. Substansvärdet är värdet på det bokförda egna kapitalet plus skillnaden mellan tillgångarnas bokförda värde och deras marknadsvärde (marknadsvärdet är ofta högre).

På börsen är de flesta investmentbolag värderade med en substansrabatt.

Här är en video från Nordnet om substansvärde.

 

 

De vanligaste frågorna – FAQ

 • Hur starta investmentbolag?

För att starta ett investmentbolag så kostar det 400.000 SEK och kräver att du startar ett aktiebolag samt erhålls tillstånd att bedriva handel med värdepapper på kommersiell nivå från Finansinspektionen. För att starta ett investmentbolag måste du alltså starta ett aktiebolag (eller en ekonomisk förening). Man måste sedan gå vidare med att ansöka om tillstånd att handla med värdepapper.

Detta tillstånd söker man hos Finansinspektionen. Att söka ett tillstånd för investmentbolag kostar 350 000 kronor i ansökningsavgift. Om du driver investmentbolaget som ett aktiebolag så måste du också ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Minimum för att starta igång detta är alltså 400 000 kronor. Ett investmentbolag startas alltså precis som alla andra företag, men måste ha tillstånd att bedriva handel med värdepapper. Detta tillstånd kan man ansöka om från Finansinspektionen.

 • Hur tjänar investmentbolag pengar?

Genom att äga aktier i andra företag tjänar investmentbolaget pengar via utdelningar samt genom att omstrukturera sina innehav. Investmentbolag specialiserar sig på att investera sina tillgångar i bolag och genom värdeökning och vinstutdelning se sin investering växa med tiden. Vanligen sprids investmentbolagets investeringar över flera olika bolag och inte sällan köps tillräckligt stora andelar av bolagen för att investmentbolagen ska få inflytelse i styrelserummen och bli majoritetsägare.

Genom att ha en långsiktig plan för hur man vill se de förvärvade bolaget utvecklas arbetar investmentbolagen allt som oftast aktivt för att påverka beslutsfattning i det införskaffade bolaget. Givet att allt går som det ska och de företag som investmentbolaget har investerat i går med vinst tjänar investmentbolaget pengar i form av utdelningar, men de kan givetvis också sälja sina ägarandelar i en given investering om ett attraktivt bud inkommer.

 • Vad krävs för att starta investmentbolag?

För att starta investmentbolag måste du starta ett aktiebolag alternativt en ekonomisk förening samt ansöka om tillstånd att bedriva handel med värdepapper på kommersiell grund. Det är viktigt att ett investmentbolag rättar sig efter restriktioner på både nationell och EU-nivå.

Detta sker via Finansinspektionen och Europeiska unionen. Från EU kommer dessa regleringarna som direktiv och som sedan riksdagen lagstiftar om. De kan också komma i form av en EU-förordning som sedan gäller i hela EU. Efter att du startat ditt företag så ansöker du om tillstånd hos Finansinspektionen.

Krav som måste uppfyllas för att ett bolag skattemässigt ska definieras som investmentföretag (investmentbolag) är att det uteslutande eller så gott som uteslutande ska ägna sig åt förvaltning av värdepapper. Det är också viktigt att företagets aktier ska vara fördelade på ett stort antal ägare och att portföljen av värdepapper ska vara välfördelad.

 • Vad gör ett investmentbolag?

Ett investmentbolag förvärvar och driver andra bolag. Dessa aktiebolag kan vara både noterade och onoterade bolag. Investmentbolagen köper aktier och bygger upp en aktieportfölj bestående av olika företag. Investerare kan sedan investera i investmentbolagets aktie och på det sättet få exponering mot deras innehav. Man kan om man vill likna ett investmentbolag lite med en vanlig aktiefond.

Vissa investmentbolag finns för att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga substansutveckling för sina ägare. Vissa andra investmentbolag är istället rena maktbolag som startats och drivs för att kontrollera andra företag. Gärna då genom så kallade A-aktier istället för B-aktier. Med A-aktier så behöver dem inte binda lika mycket kapital för att kontrollera bolagen.

 • Hur analyserar man investmentbolag?

Ett vanligt tillvägagångssätt för att analysera ett investmentbolag är att beräkna substansvärdet. Sedan jämför man detta med dess historiska substansvärde och värdet på de aktier som ingår i aktieportföljen om man räknar dem som separata innehav. Är det högt eller lågt nu i jämförelse med tidigare eller jämför med de separata aktierna?  Om man kommer fram till att substansvärdet är lågt så säger man att det finns en substansrabatt. Om det är högt så finns det en substanspremie. En substansrabatt uppstår alltså om värdet på de aktier som ingår i aktieportföljen är högre än investmentbolagets substansvärde och vice versa.

Man bör då försöka förstå varför man kan köpa aktierna via ett investmentbolag billigare än om man köpte dem direkt på börsen. Det kan exempelvis bero på att man inte tror på ledningsteamet och management. Det kan även finns andra orsaker. Ibland kan det även uppstå en premie istället. Då kan det vara så att man har en stark tro på ledningen och dess förmåga att skapa mervärde för bolaget och dess aktieägare. Man bör också jämföra och analysera vad andra investmentbolag i en liknande bransch har för substansvärde.

 • Varför substansrabatt investmentbolag

Anledningen till att investmentbolag ofta handlas till substansrabatt är att marknadspriset för investmentbolagets aktie ofta är lägre än vad som skulle vara fallet om man som investerare köpte aktier i de enskilda bolagen. Handlas det till substansrabatt så betyder det att man kan köpa aktier i de enskilda bolagen till en rabatt jämfört med om man hade köpt aktier var och en för sig på börsen.

Lyckas du att handla bolaget med en substansrabatt så kan man säga att du handlar med en hävstång vilket i detta fallet är att rekommendera. Man skulle kunna förenkla det hela och säga att en substansrabatt är positivt och substanspremie är negativt. Dock kan det vara så att en substanspremie kan ses som en förvaltningsavgift vilket kan göra det mer motiverat att köpa och inneha ett investmentbolag med substanspremie.

 • Hur beskattas investmentbolag?

Beskattning sker enligt Inkomstskattelagen. Mottagna utdelningar samt intäktsräntor är skattepliktiga. Dessutom tas en schablonskatt motsvarande 1.5% av aktieportföljens marknadsvärde ut.

Huvudprinciperna är att mottagna utdelningar och intäktsräntor är skattepliktiga. Lämnad utdelning, utgiftsräntor och förvaltningskostnader är avdragsgilla. Realisationsvinster på aktier är skattefria. En schablonintäkt uppgår till 1,5 procent av aktieportföljens marknadsvärde vid beskattningsårets ingång. Schablonintäkt finns inte för näringsbetingade aktier som utgörs av onoterade aktier samt marknadsnoterade aktier för vilka innehavet motsvarar minst 10 procent av röstetalet. För att marknadsnoterade näringsbetingade aktier ska exkluderas ur underlaget för schablonintäkt krävs att de innehafts i minst ett år.

Skattereglerna innebär också att moderbolaget har möjlighet att genom lämnad utdelning undvika ett skattepliktigt överskott. Underskottsavdrag är avdragsgilla och kan ackumuleras.

 • Varför handlas investmentbolag till rabatt? – Varför finns substansrabatt?

En av anledningarna till detta är att substansvärdet för ett investmentbolag är enklare att beräkna än för andra bolag och gör värderingen mer robust.

En av anledningarna till en substansrabatt är att det finns en kostnad för att driva bolagen. Arvoden till styrelser och VD med mera. Dessa är oftast ganska låga i investmentbolag men de finns där ändå. En annan är att det kan finnas en risk i och med en eventuell hög belåning och stora skulder i bolaget. Denna risk kan ge en rabatt i och med att investerare är oroliga. Ännu en anledning till en rabatt kan vara att ledningen i investmentbolaget inte har investerarnas förtroende.

Kanske de gjort en hel del dåliga affärer tidigare och investerare tror inte på att de kan skapa mervärde i framtiden. En annan anledning till rabatt kan vara att bolaget inte ägnar sig åt värdeskapande utan ägnar sig mer åt maktutövande i de olika bolagen. Ägandet i bolaget är viktigare än värdeskapandet. Man tar beslut som är fördelaktiga för makten i bolagen istället för att skapa värde åt övriga aktieägare.

Substansrabatt säger mycket om priset ligger över eller under bolagets substansvärde. Om bolagets aktiekurs är lägre än substansvärdet, då säger man att aktien handlas till substansrabatt. När det handlas till substansrabatt betalar man mindre för aktierna i portföljen än vad det hade kostat dig att köpa varje aktie var för sig istället.

 

Är dem bra för nybörjare?

Är denna typ av investmentbolag bra kandidater för nybörjare till att starta en nybörjarportfölj med? Jag skulle säga att denna typ av bolag är perfekta för detta. De fungerar nästan som en fond. De äger aktier i flera olika bolag och det betyder att du får exponering och diversifiering direkt på köpet. En annan fördel med att spara i investmentbolag istället för fonder är att du slipper betala dom höga årsavgifterna. Använder man ISK-konton så kan man få noll i vinstskatt och noll i skatt på investeringsbolags aktieutdelning. Du betalar istället en årlig skatt på kapitalet. (Läs mer om det här). De har också gått upp mycket mer än börsen i övrigt de senaste 10 åren.

Det kanske mest attraktiva om du frågar mig är att du får några av Sveriges bästa företagsledare som tar hand om investeringen åt dig. Detta är också en bidragande orsak till att investmentbolag har gett god historisk avkastning.

 

Private Equity och Riskkapital Sverige

En typ av investmentbolag är så kallade privatkapitalbolag (private equity), riskkapitalbolag som enbart investerar i onoterade bolag eller köper hela publika bolag så att de blir avnoterade (tas privata). När ett investeringsbolag eller riskkapitalbolag köper stora delar av ett företag så blir ägarspridningen så låg att det i vissa fall avnoteras från börsen om det är ett börsbolag.

Skillnaden mellan ett investmentbolag och ett private equitybolag (riskkapitalbolag)  är stor. De s.k. riskkapitalbolagen i Sverige – private equity – fungerar oftast som rådgivare till en fond som i sin tur äger investeringsbolaget. Fonden i sin tur har ett stort antal investerare såsom amerikanska pensionsfonder. För att få status för denna typ av bolag så måste företagen inneha värdepapperen under en längre tid.

Omsättningen av deras ägandeandelar i de företag de investerar i ska på aktiemarknaden inte överstiga en tredjedel per år. De ska också ha god spridning inom olika stora företag inom olika branscher.

Staten ville tidigare främja långsiktig företagsutveckling i Sverige; bolagen behövde därför inte skatta för reavinster. Ett riskkapitalbolag – private equity –  innehade inte denna skattebefrielse.

Det före detta investmentbolaget Bure Equity tappade sin status efter att i början av 2000-talet gjort många och snabba ändringar i sin aktieportfölj. Bolaget eftertaxerades därför också för de reavinster som gjordes. Numera heter bolaget Bure Equity.

Från den 1 juli 2003 är normalt alltid ett moderbolags försäljning av dotterbolag skattefri.

Investmentbolag Avanza – bra lista

Det finns även en bra lista hos Avanza om man går till deras hemsida. Det är en lista med både utländska investmentbolag och svenska Investmentbolag.

 

Warren Buffets investmentbolag Berkshire Hathaway

Här kan du även läsa om Warren Buffets investmentbolag Berkshire Hathaway.

 

Vad är ett investmentbolag – video?

En kort 2 minuters video som förklarar vad ett investmentbolag är:

 

Här finns mer information om denna typ av bolag.

 

Investeringsbolagen och deras innehav

Vilka största innehav har de olika bolagen? Nedan lista visar främst noterade bolag i Sverige men vill du se onoterade så kan du följa länkarna. (2020) Längre ned i artikeln finner du även amerikanska och utländska investmentbolag.

Investor – Aktieinnehav

Kärninnehav för Investor: Kärninvesteringarna är: ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Saab, SEB, Nasdaq, Sobi och Wärtsilä.

Industrivärden – Aktieinnehav

Kärninnehav för Industrivärden: Sandvik, Handelsbanken, SSAB, SCA, Ericsson, Volvo, Skanska, och ICA .

Melker Schörling – Aktieinnehav

Kärninnehav för Melker Schörling: Hexagon, AArhusKarlshamn, Securitas, AssaAbloy, Loomis och Hexpol.

Lundbergföretagen – Aktieinnehav

Kärninnehav för Lundberföretagen: Handelsbanken, Husqvarna, Industrivärden, Indutrade, Skanska och Sandvik. Fastighets AB Lundbergs

Latour – Innehav

Kärninnehav för Latour: Assa Abloy, Securitas och Sweco som svarade för 72%. Övriga innehav: Fagerhult, HMS Networks, Loomis, Nederman, Nobia, Tomra och Troax.

Ratos – Innehav

Kärninnehav för Ratos: AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS.

Bure Equity – Innehav

Kärninnehav: Cavotec, Medcap, Mycronic, Vitrolife, XVIVO Perfusion, Bure Financial Services, Bure Growth, Investment AB Bure och Mercuri International.

Creades – Innehav

Kärninnehav för Creades: Avanza, Lindab, Carnegie, Transcom, Note, Acne Studios, Inet och Global Batterier.

Traction – Aktieinnehav

Kärninnehav för Traction: BE Group, Hifab Group, OEM, Softronic och Drillcon.

Svolder – Aktieinnehav

Kärninnehav för Svolder: Beijer Alma, Acando, Nolato, Saab och B&B Tools.

Eastnine – Aktieinnehav

Kärninnehav för Eastnine: Starman, Melon Fashion Group och East Capital Deep value Fund.

Kinnevik – Aktieinnehav

Kärninnehav Kinnevik: Zalando, Global Fashion Group, Rocket Internet, Qliro Group, Millicom, Tele2, MTG, Bayport

Öresund – Aktieinnehav

Kärninnehav för Öresund: Fabege, Bilia, Scandi Standard, Catena Media, Svolder, Investor, Oriflame, Ambea, Bulten och Acne Studios.

Midway Holding – Aktieinnehav

Kärninnehav Midway Holding: CBIZ, Gustaf E Bil, Sporrong, Normann Olsen, Alab, Fas, Haki, Lundgren, Midtrailer, Onrox, Sigarth, Stans & Press, Eribel produktion och Byggnads AB Lennart Eriksson.

Öresund

Investor

Historisk avkastning

Historiskt sett så har investmentbolagen utklassat Stockholmsbörsens index OMXS30. Det är ett mycket bra skäl varför man ska välja denna typ av bolag istället för en fond eller enskilda aktier.

 

Vad är skillnaden mellan investmentbolag och riskkapitalbolag – Private Equity?

Skillnaden mellan ett riskkapitalbolag i Sverige, även kallat ett Private Equity-bolag och ett investeringsbolag är att Private Equity-bolaget har som affärsidé att investera i onoterade bolag. Ibland kan dom också köpa ett noterat bolag för att sedan avnotera det. Ett noterat bolag är detsamma som ett bolag som ligger på en aktiebörs någonstans och där man kan köpa aktier i det. Stockholmsbörsen är ett sådant exempel.

Riskkapitalbolag – private equity –  kan delas in i två olika typer, venture kapital och buyout. Skillnaden är att venture kapital investerar i relativt nystartade företag och skjuter till ägarkapital medan buyout investerar ägarkapital i kombination med banklånefinansiering i mogna företag som har stabila kassaflöden.

 

Sämre riskspridning än aktiefonder

I och med att investmentbolag innehav oftast är mindre än exempelvis i en aktiefond så blir riskspridningen ofta lite sämre. Detta är en faktor som måste beaktas om valet står mellan en fond och ett investmentbolag. Det är också en stor skillnad mellan de olika bolagens innehav vilket gör att det kan bli missvisande att dra alla över en kam.

 

Bättre riskspridning än aktier

Samtidigt som investmentbolag har sämre riskspridning än aktiefonder så har dom också generellt bättre riskspridning än aktier. Anledningen till det är att dom äger aktier i flera bolag och inte bara i ett.

 

Bör man investera i investmentbolag eller köpa aktier direkt i bolagen som ingår?

Det beror lite på. Om det är så att ett investmentbolag bara äger exempelvis 3 aktier, om vi gör ett enkelt exempel. Dom flesta bolag äger naturligtvis många fler, men för att göra det enkelt att förstå så använder vi tre.  Om du tittar på priset på bolaget och priset på de 3 ingående aktierna för sig (allt annat lika) så kan jämföra vilken som är billigast. I verkligheten så är dom aldrig helt lika.

Investmentbolaget är antingen dyrare än de ingående bolagen för sig eller tvärtom dyrare. Man pratar här om substansrabatt om det är billigare eller att man betalar en substanspremie om det är dyrare. Läs i texten ovan om detta. Detta kan också variera med tid.

Kanske bolaget har substansrabatt och är billigare under en tid än de 3 ingående aktierna och då är det bättre att köpa detta istället för de 3 ingående bolagen. Efter en tid så kanske det är tvärtom och då kan man välja att göra tvärtom genom att sälja bolaget och köpa de ingående aktierna istället. Detta kan många gånger bli dyrt i och med att man måste betala courtage till sin aktiemäklare.

Fördelen med att investera i investmentbolag är att det är enkelt, du behöver inte köpa och sälja hela tiden och du får direkt ta del av eventuella nya köp eller försäljningar när dom sker. Det finns många fler faktorer som spelar in givetvis men det är en grov grund till att förstå hur man bör tänka. En nackdel med denna typ av bolag är att det kostar att driva och genom att äga det så betalar du en del av detta istället för när du äger aktierna direkt så jobbar pengarna lite effektivare.

Personligen så gillar jag också att vara en del av en duktig entreprenör. Jag är ett stort fan av Mats Qviberg, Gustaf Douglas exempelvis och pga detta så vill jag vara en del av deras företag genom att äga en del av deras företag. Långsiktigt så blir det mycket enklare och man kan mer eller mindre lägga dess aktie i en så kallad byrålåda.

Ibland kan det också vara så att investmentbolag har ett antal innehav som du kanske inte är så intresserad av och som du inte vill äga av olika anledningar. Då är valet lite enklare. En annan sak som kan vara en fördel med investmentbolag är att dom kan äga onoterade aktier, preferensaktier, indexfonder eller andra tillgångar som man inte har möjlighet att investera i på börsen.

 

Utländska investmentbolag och Amerikanska investmentbolag

Att spara i utländska investmentbolag är en strategi som ger många fördelar för både nya på börsen och de som varit med ett tag. Denna typ av bolag passar utmärkt som en utgångspunkt i ett framgångsrikt sparande.

Mina favoriter bland utländska investmentbolag

Utländska investmentbolag

Skatterättslig reglering i Sverige

Investmentbolag är en skatterättslig konstruktion som gör att man kan köpa aktier, investera och förvalta i en aktiebolagsform. Många ägarfamiljer i Sverige har styrt stora företag och ägarsfärer med hjälp av investeringsbolag. Några av dessa är Latour, Investor, Kinnevik och Industrivärden.

Varför man vill ha särskild skattemässig behandling av investmentbolag är för att undvika kedjebeskattning som uppstår annars vid förvaltning av aktiebolag i Sverige.

Enligt inkomstskattelagen (IL 39:15 – skatteverket) är ett investmentföretag:

ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar. Dess uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning, och som ett stort antal fysiska personer äger andelar i.